Vald ta­sub Ju­min­da ja Vir­ve tee­de must­kat­te eest täis­ma­hus

984

Eel­mi­sel nä­da­lal all­kir­jas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ak­ti fir­malt Lem­min­käi­nen vas­tu Saun­ja-Ko­da­soo, Muuk­si-Uu­ri, Ju­min­da ja Vir­ve kü­la­tee­de­le must­kat­te pai­gal­du­se vas­tu­võt­mi­se koh­ta. Saun­ja tee must­kat­te­le ku­lus 35 212 eu­rot, Uu­ri tee­le 48 230 eu­rot, Ju­min­da tee­le 57 600 eu­rot, Vir­ve tee­le 7700 eu­rot. Li­saks läks tee­de­le alus­ka­te­te te­ge­mi­ne maks­ma kok­ku 30 500 eu­rot. Ju­min­da­ tee osas oli val­la­va­lit­su­sel kok­ku­le­pe, et tee te­hak­se kor­da ju­hul, kui ka kü­lad ise pa­nus­ta­vad ra­ha­li­selt. Ju­min­da rah­vas ko­gus üle 32 000 eu­ro. Vir­vel lu­bas üks kü­lae­la­nik pa­nus­ta­da tees­se 6000 eu­rot. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les nüüd, et vald ta­sub ka Ju­min­da ja Vir­ve tee­de mus­ta kat­te eest: „Ku­na val­la ra­ha­li­ne seis on hea ja tee­töö­de han­ked osu­tu­sid oo­da­tust oda­va­ma­teks, lei­dis val­la­va­lit­sus, et po­le õig­la­ne kü­si­da neilt kü­la­delt ra­ha, kui tei­sed kü­lad pole pi­da­nud ise ra­ha­li­selt osa­le­ma. Sa­mas kii­ren­das kü­la­de soov pa­nus­ta­da ot­sus­t.“ Val­la­va­nem li­sas, val­la­va­lit­sus näeks hea mee­le­ga, et kü­la­des must­kat­te jaoks mõel­dud ra­ha ku­lu­ta­taks kü­la jaoks. „Me ei saa se­da et­te kir­ju­ta­da, peab ole­ma kü­la­rah­va ot­sus,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelVali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne on lõp­pe­nud
Järgmine artikkelHC Keh­ra ja Circ­le K sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu