Väikeprojektide konkurss „Hoolin endast ja teistest!“

1282

Noores eas otsitakse eluvii­si, stiili, identiteeti. Sellega kaasneb eksperimenteerimine ja riskimine. Noortel tekib vajadus saada teadmisi enda seksuaaltervise kohta. Nad vajavad oskusi sellest, kuidas tulla toime survega, lahendada konflikte ja suuta eristada müüte tegelikkusest.

Harjumaa Tervisenõukogu kuulutab välja HIV/AIDS alase väikeprojektide konkursi „Hoolin endast ja teistest“.
Projekti eesmärk on tõsta noorte HIV/AIDS-iga seotud teadlikkust,  ennetades ja vähendades noorte riskikäitumist. Konkursi sihtgrupiks on noortekeskusi külastavad Har­jumaa noored, noorsoo­töötajad ning koolinoored.

Projektitaotlusi võivad esitada kõik juriidilised isikud – koolid, kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste asutused ja mittetulundus­ühingud.  Projektide läbi­vii­mi­se aeg on 15. septembrist kuni 20. oktoobrini.
Taotletava summa ülempiir on 8000 krooni.

Projektikonkursi raames ei finantseerita ravi- ja rehabilitatsioonialast tegevust, uurin­guid, küsitluste läbiviimist, põhivahendite soetamist ega juriidilist abi.

Projektitaotlusi saab esitada 10. septembrini Harju maa­valitsuse sotsiaal- ja tervis­hoiuosakonda aadressil Roo­sikrantsi 12, Tallinn 15077, märkega „Hoolin endast ja teistest“ ja e-posti aadressile kerli.tamm@mv.harju.ee.

Materjale projektide läbivii­miseks on võimalik saa­da maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast ette­teata­misel.