Va­li­ti Ani­ja val­la tee­de su­vi­sed hool­da­jad 2019-2021

268
Anija vald.

Ani­ja val­la rii­gi­han­ke­le val­la su­vis­te tee­hool­dus­töö­de te­ge­mi­seks aas­ta­tel 2019-2021 teh­ti 3 pak­ku­mist. Han­ge oli ja­ga­tud osa­deks, kum­ma­le­gi osa­le oli kaks pak­ku­jat. Tee­de hool­du­se – kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­ne, tee­de­le ma­ter­ja­li pea­le­ve­du ja tol­mu­tõr­je – või­tis AS Ees­ti Teed ning teeäär­se­te niit­mi­se ja võ­sa lõi­ka­mi­se AS Ta­ris­ton. Val­la tee­de su­vis­teks hool­dus­töö­deks on tä­na­vu­ses ee­lar­ves kok­ku 192 000 eu­rot, seal­hul­gas on ka tee­pee­nar­de ära­ve­du ning va­ja­du­sel truu­pi­de pu­has­ta­mi­ne ning re­mont, mis tee­hool­du­se han­ge­te al­la ei kuu­lu­nud.