Vä­li­jõu­saa­lid Re­hat­sel ja Ri­hu­mäel

787

Kuu­sa­lu val­la ar­hi­tekt Ka­di Raud­la ja re­fe­ren­di­na töö­ta­nud La­na Toom­vap kir­ju­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ni­mel Lea­der-prog­ram­mi pro­jek­ti, saa­dud toe­tus­ra­ha abil pan­di Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­ha met­sa Re­hat­se ter­vi­se­ra­da­de ehk Lau­rit­sa­ra­da­de al­gu­ses­se ning koo­li­ma­ja juur­de Ri­hu­mäe män­ni­kus­se vä­li­jõu­saa­lid. Lau­rit­sa­ra­da­de juu­res on prae­gu 6 sea­det, li­sa­tak­se ve­ni­tus­sein. Ri­hu­mäel on esial­gu 5 sea­det, juur­de pan­nak­se sead­meid ve­ni­tus- ja jõu­har­ju­tus­te te­ge­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 17 115,60 eu­rot, sel­lest Lea­der-toe­tus 13 692,48 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus 3423,12 eu­rot. Ter­vi­se­ra­da­de kor­ras­ta­mi­se ja vä­li­jõu­saa­li­de pai­gal­da­mi­se al­ga­tusg­rup­pi kuu­lu­sid veel Pil­le Plakk, Ker­li Pa­lu, Kül­li Ra­hu, Il­vard Ee­rik­soo ja Kad­ri Ida­vain.

Eelmine artikkelAeg­vii­du las­teaia juht on EDA-MAI TAM­MIS­TE
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li moo­du­lid val­mis