ÜVK ehi­tu­se tõt­tu plaa­ni­tak­se Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee osa­list sul­ge­mist

552
ARMIS HENK

Aruküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja, AS YIT Eesti plaanib järgmisel nädalal alustada torude paigaldamist Tallinna maanteel. „Ootame veel maanteeameti luba, taotlus neile on tehtud, optimistlik soov on alustada 9. septembril,“ ütles projektijuht Armis Henk. Ta lisas, et esialgne plaan oli jätta kaevetööde ajaks Aruküla peatee üks sõidurada autoliiklusele avatuks, kuid see pole võimalik, kuna kopad peavad saama teel ringi pöörata. Seetõttu on kavas Tallinna maantee kaevamise ja torude paigaldamise ajaks liikluseks lõikude kaupa sulgeda. Esimene lõik – Järsi tee ristist kuni Coopi poeni, plaanitakse sulgeda 9. septembri ning kavakohaselt on see suletud kuni 26. septembrini. Kaupluse peasissepääsu juures asuvasse asulapoolesse parklasse pääseb ka kaevetööde ajal. Ehitaja soovib Tallinna maantee ääres tööd lõpetada hiljemalt 10. oktoobril.