Usaldame noori!

1297

andre
ANDRE SEPP, Riigikogu liige, Reformierakond

Sel laupäeval toimus Aruküla põhikoolis Raasiku valla „Minu Eesti Noored“ MEN poolt korraldatud Ida-Harju noortekonverents, teemaarendusega – ei ole üksi ükski Ida Harjus. Kutsutuna olin meeldivalt üllatunud heast ja konstruktiivsest õhkkonnast. Olen olnud Raasiku valla arengukavade koostamise eest vastutav ja näinud palju valdade arengukavasid, mis on üpriski konservatiivsed ja innovaatilistest ideedest lahjad. See on ka mõistetav, sest koostajad on soovinud koostada reaalset plaani, mida suudetaks ka täita ja valimiste eel oleks, mida kiita. Väga paljud kodanike-ühendused on ellu kutsutud materiaalsete väärtuste loomiseks – oma külamaja, spordirajatiste, hoonete renoveerimiseks. Küllap neid on ka vaja, aga sellele peab eelnema põhjalikum visioneerimine, kuidas ja kelle huvides need tööle hakkavad.

Ka valdade ja linnade arengukavad sisaldavad täna noortele mõeldud skateparke ja noortekeskuseid. See on olnud meie nägemus noortele parima pakkumisel ja eeldusel, et nii on noorte vaba aeg paremini sisustatud. Paraku jõuab noorte teema ka volikogude ette alles siis, kui miskit on valesti.
Üldistused on kiired tekkima ja politsei töö tõhustamine ainsana näib aitavat.

Parim, mida me teha saame, on noorte mõtete realiseerumisele kaasa aidata ja neid toetada – oleme ju nende vanemad ja vanavanemad. Ükski sotsiaalne grupp ei soovi nende nimel tehtud otsustusi, millesse nad ei ole eelnevalt kaasatud. Mul on väga hea meel, et Raasiku vallas on noored leidnud koostegemise soovi. Nad on selleni jõudnud oma organisatsiooni loomise läbi, endi poolt püstitatud visiooniga ja taktikaga. Tean, et vallavalitsusel ega volikogul pole selle algatusega mingit pistmist ja see annabki neile sõltumatu vabaduse toimetada endi püstitatud eesmärkide nimel. Topelt rõõmsaks teeb asjaolu, et nad on suunanud oma tegevuse kodukoha paremaks muutumisele. Raasiku vald on üks nendest mitmekesistest  omavalitsustest, kus poliitilistel kaalutlustel saab alati vahet tõmmata ja ironiseerida. Uus põlvkond, vähemalt siin piirkonnas, on valda liitev ja kodanikku tähtsustav, olenemata tema elukohast siin või seal alevikus, külas. Ka üle 40 lehenumbri Aruküla Uudiseid on suur väärtus sotsiaalset kapitali, mis õpetab neid ja harib meid.

Sellises koostöövormis sündinud visioonid ja ideed peavad jõudma ka omavalitsuste arengukavadesse  ja selleks astuti konverentsil ka konkreetseid samme – koostati  ettekanded konkreetsete äratehtavate ideede kohta. Volikogu liikmetele on see materjal abiks  uute arengukavade koostamisel. Suur tänu kogu meeskonnale, kes konverentsi korraldasid.

Rohkem visiooni, usaldame noori!

Eelmine artikkelVarastati suvilast
Järgmine artikkelKuidas on läinud Loksa koolil esimene aasta kakskeelsena