Anija vallas hakkavad eakad juubilarid saama sünnipäevatoetust

1347

Anija vallavolikogu muutis sotsiaaltoetuste korda ja kinnitas toetuste uued piirmäärad.

Alates 1. juunist hakkavad 80-, 85-, 90-, 95- ja 100aastased ning vanemad inimesed saama 75 eurot (1173 krooni) sünnipäevatoetust.

Abivallavanem Marge Raja selgitas, et volikogule esitatud eelnõus oli ettepanek maksta sünnipäevatoetust 20 eurot (313 krooni), kuid vallavolikogu liikmed arvasid – kuna kõrgeealisi juubilare vallas väga palju ei ole, siis on ilus maksta neile suuremat toetust.

Rahalise toetuse toimetab sotsiaaltöö spetsialist saajale koos lillekimbu või kommikarbiga koju. 100aastased saavad lisaks toetusele vallavalitsuselt kingituse.

Muude toetuste piirmäärad ei muutunud. Anija vallas on toimetulekupiir ühe pereliikme kohta kuus  Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast pool või alla poole.

Sünnitoetus on 191,73 eurot (3000 krooni) kuus, koolitoetus ja laagritoetus kuni 31,96 eurot (500 krooni) ühe lapse kohta, transporditoetus ja tervisetoetus kuni 31,96 eurot (500 krooni), küttetoetus, toimetulekutoetus, tervisetoetus ja matusetoetus kuni 63, 91 eurot (1000 krooni), erakorraline toetus 319,56 eurot (5000 krooni).

Volikogu muutis ka sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda.

Kui varem said matusetoetust ainult Anija valla elanikud, siis nüüd hakkavad matusetoetust saama ka lahkunu sugulased, kes elavad mujal. Matusetoetust makstakse sissetulekust ja majanduslikust olukorrast sõltumata kõigile võrdselt.

Sünnitoetuse saamiseks ei pidanud varem avaldust esitama. Nüüd tuleb selle saamiseks kirjutada avaldus ja märkida sinna saaja kontonumber.

Vastavalt uuele korrale ei ole vallavalitsusel enam kohustust toetuse maksmata jätmisest taotlejale kirjalikult teatada. Marge Raja põhjendas, et muudatus oli vajalik vallavalitsuse postikulude vähendamiseks. Ta ütles, et kirjalik teatamine oli ka ebaotstarbekas, sest üldjuhul pöördusid inimesed ise arupärimiseks valla sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Eelmine artikkelVarastati suvilast
Järgmine artikkelKuidas on läinud Loksa koolil esimene aasta kakskeelsena