URMAS KIRT­SI va­li­ti MTÜ Aren­dus­ko­da ju­hiks

536

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi üld­koo­s­olek va­lis 30. jaa­nua­ril uue ju­ha­tu­se, kes va­lis ju­ha­tu­se esi­me­heks Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si. Kuue­liik­me­li­ses ju­ha­tu­ses on oma­va­lit­sus­test, MTÜ­dest ja et­te­võ­te­test kaks esin­da­jat. Oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­na on ju­ha­tu­ses pea­le Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ka Ta­pa uus val­la­va­nem Ri­ho Tell, MTÜ­dest on Lok­sa vo­li­ko­gu ase­esi­mees Hel­le Loots­mann Lok­sa Pen­sio­nä­ri­de Ühen­du­se Lok­sa Kom­pass esin­da­ja­na ja Kad­ri­na val­la MTÜst Hu­vik­lu­bi Nel­son Va­hur Lee­mets, kel­le ju­ha­tus va­lis ase­esi­me­heks. Et­te­võt­ja­test kuu­lu­vad ju­ha­tus­se Kad­ri­na fir­ma AS Nu­ka Kau­bad juht And­res Nukk ja Hal­ja­la val­las te­gut­se­va Tek­tol Tee­nu­sed OÜst He­len Ka­rus. Ur­mas Kirt­si on kuu­lu­nud üle 8 aas­ta Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus­se. Se­ni­ne ju­ha­tu­se esi­mees, en­di­ne Ta­pa val­la­va­nem Ala­ri Kirt töö­tab nüüd Vi­ru-Ni­gu­la val­las. Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ja Lok­sa linn.

Eelmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel su­mos 2. ko­ha
Järgmine artikkelOLEV OJA­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia