Üle­vaa­de kin­nis­va­ra­tu­rust Raa­si­ku val­las

749
AARE ETS

AA­RE ETS

Üle­vaa­de on koos­ta­tud tu­gi­ne­des kin­nis­va­ra­por­taal www.kv.ee müügipakkumistele seisuga 28. juuni 2019. Võrdluseks on kasutatud 2018 detsembris ja juunis analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Saab ka pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 24, mullu jõulude ajal oli 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Müügil olevatest majadest asuvad 7 Arukülas, 4 Raasikul ja uue tegijana 5 Kurglas, sealhulgas 4 valmivat maja Kivimäe teel. Pool aastat tagasi pakuti maju müügiks järgmiselt: 7 Arukülas ja 5 Raasikul ning 5 Kullil. Küladest on pakkumisi veel Kiviloos, Rätlas, Järsil ja Tõhelgis.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 20 maja eest. Seega vaid 5 pakkumist jäävad alla 100 000 – vahemikus 39 900 kuni 95 900 eurot. Pool aastat tagasi oli kv.ee vahendusel müügis 13 maja. Varasemates ülevaadetes olen tingliku piiri hoidnud 90 000 euro „peal“, näiteks aasta tagasi küsiti rohkem kui 90 000 eurot 20 maja eest (2017 juunis 17; 2016 suvel 11). Seega majade eest küsitavad summad on aastatega tõusnud. Kõrgeima hinnaga müügipakkumine on Kiviloo mõis (999 000), mis on müügis olnud mitu aastat.

Korterite müügipakkumisi on Raasiku vallas kv.ee vahendusel kokku 9, 2018 detsembris oli 12 ja juunis 11. 2017 detsembris oli pakkumisi 13 ja juunis 15, 2016 detsembris 19 ja mais 23. Neist 1 Arukülas, 1 Härmas ja 1 Kiviloos – ülejäänud 6 Raasikul, neist 5 Tehase teel. Pool aastat tagasi oli enim kortereid müügis Arukülas – 6. Raasikul pakuti 5 korterit ja Härmas ühte. Varasematel aastatel ongi Arukülas enim kortereid pakkumisel olnud.

Korterite müügihinnad jäävad vahemikku 13 500 eurot (renoveeritud ühetoaline Kiviloos niinimetatud kollases majas) kuni 69 500 eurot (renoveeritud kolmetoaline Arukülas Staadioni tänaval). Varasemalt on vahemik olnud 30+ tuhat kuni 75+ tuhat, näiteks 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 000 ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 000 euroga.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 1163 euroni (2toaline Raasikul Paju tänaval). Pool aastat tagasi küsiti kõrgeimat ruutmeetrihinda 1351 eurot (võimalik, et sama 2toalise eest Raasikul Paju tänaval). Väikseimad ruutmeetrihinnad on müügipakkumistes juba paar aastat ühel Härma ridamajaboksil (483 eurot ruutmeeter) ja uuena Kiviloo korteril 427 eurot m2.

Raasikul on pakkumisel 4 maja ja 6 korterit. Arukülas on müügis 7 maja ja 1 korter.
Majaosade müügipakkumiste rubriigis on praegu 3 pakkumist: lisaks ridamajakorterile Härmas ka 2 ehitusjärgus paarismajaboksi Arukülas. Pool aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit, aasta tagasi kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on 2, pool aastat tagasi oli 3. Pool aastat tagasi oli ka kaks kuulutust Kalesi endise aknatehase kinnistu ja hoonestusega seoses, neid nüüd müügis ei ole. Jätkuvalt on müügis Aruküla endise veinitehase kompleks hinnaga 600 000 eurot. Lisandunud on Vanalehise teel asuv endise lihatööstuse tootmishoone koos kontori- ja olmeruumidega – Maag Grupp küsib hinnaks 950 000 eurot.

Garaaže endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti mitte kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 49, sama oli ka detsembris 2018. Nende seas on 4 kinnistut Haljala külas Pärtli teel. Aasta tagasi oli pakkumisi 52, kaks aastat tagasi 61 ja 3 aastat tagasi 69. 49st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 35. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,42-45,5 eurot, sõltuvalt maasihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Hinnad on püsinud põhimõtteliselt samad vähemalt viimased 2-3 aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hind on 161 eurot.

Üüripakkumised. Äripindadest on võimalik üürida Kalesi endise aknatehase ja Raasiku õlletehase külalistemaja ruume. Külalistemaja toad on pakkumistena ka korterite ja majade all. Üürile ei pakuta ühtegi korterit tavatähenduses, ka mitte majaosa, maatükki ega garaaži ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (maa­ameti tehingute andmebaasist): alates 28. detsember 2018 kuni 27. juuni 2019 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 97 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise pool­aasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar-juuni – 105. Viimase kuue kuu jooksul toimusid 97 ostu-müüki, 2018 teisel poolaastal oli neid 95, 2018 esimesel poolaastal 82, 2017 II poolaastal 71 ja 2017 I pool­aastal 100 ostu-müüki. Kinketehinguid tehti 15, 2018 teisel poolaastal 14 ja esimesel pool­aastal 20, 2017 II poolaasta 12 ja I poolaasta 19.

Kõige rohkem tehinguid tehti viimasel poolaastal maikuus: 26. Ka märts ja aprill olid aktiivsemad: kummaski 18 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus jaanuaris ja veebruaris – 11.

Kokku 97 tehinguga vahetas viimase poole aasta jooksul Raasiku vallas omanikku 195,5 hektarit maad koguväärtusega 4,59 miljonit eurot, sealhulgas 15 kinketehinguga 35,9 hektarit. 2018 II poolaastal vahetas 115 tehinguga omanikku 203,4 hektarit maad koguväärtusega 5,95 miljonit eurot, sealhulgas 14 kinketehinguga 35 hektarit maad.
Müüjatest 64 olid eraisikud (2018 II poolaastal olid 59 ja I poolaastal 66) ja 22 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2018 II poolaastal olid koguni 51, 2018 I poolaastal 31). Riik tegi viimasel kuuel kuul 7 müügitehingut (2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4) ja välismaalased kolm (2018 II poolaastal 2). Eraisikutest ostjaid oli 67 (periood varem 81, 2018 I poolaastal 76). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 17 (periood varem 23, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 6 ostutehingut (periood varem 5) ja kohalik omavalitsus 4 (periood varem samuti 4).

Perioodil toimus 74 kinnisasjatehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmisel perioodil oli 78, üle-eelmisel 75) ja 22 korteriomandi tehingut (eelmisel perioodil 37, üle-eelmisel 30). 74st tehingust 39 juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 50, üle-eelmisel 35), 27 juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 14 ja üle-eelmisel 32). 4 tehingut tehti tootmismaaga (2018 II poolaastal 6 ja I poolaastal 7).

Tehingute andmebaasist saab uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Näiteks metsamaad müüdi Raasiku vallas viimasel poolaastal kuue tehinguga kokku 34,9 hektarit, sealhulgas 1 hektari hind oli 1489-4411 eurot.

Hoonestatud maa tehingute kohta saame teada, et enim toimus tehinguid elamumaaga – 15. Tehingute summa kokku oli 1,44 miljonit ja omanikku vahetas 39 000 ruutmeetrit. Tehingu summadest minimaalne oli 13 000 ja maksimaalne 210 000 eurot, keskmine 95 700 eurot.

Korteriomandite (eluruumide) tehinguid tehti 18, neist 10 pindalaga 41-54,99 m2 ehk põhimõtteliselt 2toalised korterid: minimaalne tehingusumma oli 12 200 ja maksimaalne 61 000 eurot. Ruutmeetrihind kujunes 277,90 eurost 1412 euroni, keskmisena 863 eurot/m2.

Kel huvi, saab maa-ameti andmebaasist täpsemalt uurida – andmeid ja võimalusi on juurde tulnud.