Oodatakse ettepanekuid Harju maakonna aukodaniku tiitlile

819

Harju maavanem Ülle Rajasalu ootab Harju maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt ettepanekuid Harju maakonna aukodaniku kandidaatideks 8. veebruariks 2010.

Harju maakonna aukodanikuks nimetatakse isik, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust. Harju maakonna teenetemärk ,,Harju maakonna aukodanik“ on asutatud maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Maavanem Ülle Rajasalu sõnul peab Harju maakonna aukodanik olema inimene, kelle üle saame olla uhked ning kes on oma isikliku eeskuju ja tegudega rikastanud Harjumaad.

Hiljemalt 8. veebruariks 2010 oodatakse taotlusi Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi andmiseks. Taotluse blankett ja teenetemärgi ,,Harju maakonna aukodanik“ kirjeldus ning andmise kord on lisatud pressiteatele allpool.

Aukodaniku vapimärk antakse üle 6. märtsil 2010 Rahvusooperis Estonia toimuval Harjumaa teatripäeval.
Aukodanikuks võib nimetada Eesti Vabariigi kodaniku või välismaalase ning aukodanik ei pea olema Harju maakonna elanik. Aukodanikuks võib nimetada ka postuumselt. Aukodanik kuulutatakse välja mitte rohkem kui üks kord aastas.

Ettepaneku aukodaniku nimetamise kohta esitab maavanemale maavanema poolt moodustatud komisjon. Maavanem otsustab aukodaniku nimetamise temale komisjoni poolt esitatud kandidaatide hulgast hiljemalt iga aasta 15. veebruariks. Aukodaniku teenetemärgi andmine vormistatakse Harju maavanema korraldusega.

Harju maakonna esimene aukodaniku vapimärk anti üle 2009. aasta 1. aprillil dirigent Eri Klasile.

Eelmine artikkelKolka „Piparkoogimaania” algklasside peavõit
Järgmine artikkelLeesil ja Pärispeal said PRIA miljoni-projektid valmis