Ühist­rans­por­di­kes­ku­se vas­tus 206 sõit­ja pöör­du­mi­se­le

1071

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht Vel­lo Jõ­gi­soo vas­tas Eve Adam­so­ni­le, kes saa­tis 206 all­kir­ja­ga pöör­du­mi­se, et Tal­linn-Lok­sa bus­si­lii­nid 151 ja 152 ei kee­raks sis­se Kuu­sa­lu kes­ku­ses­se, vaid pea­tuk­sid sõi­du­aja lü­hen­da­mi­seks via­duk­ti ma­ha­sõi­tu­del. Ka soo­vi­ti, et bus­sid sõi­dak­sid kii­re­mi­ni, graa­fi­kuid op­ti­mee­ri­taks. Vel­lo Jõ­gi­soo kir­ju­tas, et Har­ju­maa ida­suu­na bus­si­lii­ni­del on ka sei­su­ko­had, see­ga lu­ba­tud mak­si­maal­ne sõi­du­kii­rus on 60 ki­lo­meet­rit tun­nis. „Ole­me kii­re­ma ühis­trans­por­diü­hen­du­se va­ja­du­se­ga kur­sis. Maan­teea­met on ra­hul­da­nud ra­has­ta­mi­se taot­lu­se tei­sest poo­laas­tast, käi­vad et­te­val­mis­tus­tööd, et li­sa­da Tal­linn-Kuu­sa­lu-Lok­sa-Kuu­sa­lu-Tal­linn mars­ruu­dile 3-4 uut väl­ju­mist,“ tea­tas te­gev­juht. Eve Adam­son kom­men­tee­ris, et ei jää­nud vas­tu­se­ga ra­hu­le: „29 ini­me­se soo­vil muu­de­ti ka­he lii­ni mars­ruu­did pi­ke­maks, bus­sid sõi­da­vad Kuu­sa­lus rah­va­ma­ja­ni. Miks ig­no­ree­ri­tak­se 206 ini­me­se soo­vi?“

Eelmine artikkelAni­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te ter­vi­sep­ro­jekt sai toe­tust
Järgmine artikkelVilan­dert OÜ plaan vä­hen­da­da Aru­kü­la mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­si on te­ki­ta­nud ak­tiiv­set aru­te­lu