Tuumaelektrijaamast

34

Tuumaenergia töörühma edastatud infolehes on rõhutatud, et Eesti riik ei ole teinud otsust tuumaenergia kasutuselevõtuks ja juhul, kui selline otsus langetatakse, selgub tuumajaama tegelik asukoht täiendavate analüüside ja planeeringuga.

Väikestest moodulrekatoritest tuumajaamade võimalike esialgsete asukohtade ruumianalüüsi tulemuste tutvustuse on kirjas: „Sotsiaalmajandusliku analüüsi põhjal oleks kõige positiivsem mõju jaama rajamisel pealinnaregioonist kaugemal asuvatesse kahaneva ja alla keskmise sisetulekuga elanikkonnaga potentsiaalsetesse piirkondadesse: Loksa, Varbla, Toila ja Kunda.“

Lisatud on, järgmistes etappides tuleb arvestada looduslikke olusid, keskkonnakaitselisi piiranguid, asustusmustrit, muid aspekte, lahendada ohutuse ja elanikkonna kaitse küsimused, teha meelsusuuringud potsentsiaalsete asukohtade piirkondades.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. aprillil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu, Muuk­si, Keh­ra ja Lok­sa pu­na­mo­nu­men­did on ära vii­dud