Turismipiirkondade uus mudel

27

Sõnumitooja küsis EASi turismiarenduskeskuselt, kuidas toetab uus arendusmudel Lahemaa ja kogu Põhja-Eesti ühist turismitegevust edendavaid koostöögruppe. Saime vastuse, et koostööprojektide konkursi raames ei toetata uusi organisatsioone, vaid olemasolevate vahelisi koostööprojekte: „Lahemaa piirkonna turismiarendusega on praegu seotud Harjumaa Ettevõtluskeskus, Harjumaa turismiühing, MTÜ Visit Viru, Lääne-Viru omavalitsusliit, Arenduskoda, Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal ning Lahemaa Turismiühing. Ainuüksi Lahemaa näitel võib tekkida küsimus, kui palju eri võrgustikke on optimaalne ühe sihtkoha arendamiseks. EASi toetatav tegevus on ka piirkondade koostöökontseptsiooni loomine.“

Samas tõdes „Pealinnast piirilinna“ projektijuht Margit Pärtel toimetusele, et Põhja-Eestis headeks koostööpartneriteks kujunenud turismiedendajate jaoks on uue mudeli põhjal riiklikult rahastatav arendusegevus kaks aastat otsekui seisma jäänud aeg, mille lõpus tõdetakse, et uus loodud suund sellisel kujul ei tööta. Loogilisemalt tuleks jaotada Harjumaa vähemalt pooleks – Tallinnast lääne ja Tallinnast ida poole.

Eelmine artikkelEASi siht­koh­ta­de pro­jekt hak­kab poo­li­ta­ma La­he­maa rah­vus­par­ki
Järgmine artikkelHC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam