Tun­nus­tus Raa­si­ku val­la mo­tos­port­las­te­le

1012

Ees­ti Moo­tor­rat­tas­por­di Fö­de­rat­sioo­ni hooa­ja lõ­pu­ü­ri­tu­sel 28. ok­toob­ril Tar­tus said li­saks pa­ri­ma­te sport­las­te väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­le tun­nus­tu­se Raa­si­ku val­la mo­to­sport­la­sed Hen­ry Ve­si­lind, kes saa­vu­tas 125cc klas­sis tä­na­vu Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha, ja Ken­nert Nur­ja, kes oli 65cc klas­sis Ees­ti noor­te ka­ri­ka­võist­lu­sel tei­ne.