Tule tuleviku tegijaks!

1855

Kuidas noorel saavutada edu, kui puuduvad kogemused ning tekib hirm ebaõnnestumise ees? Selleks oleme loonud programmi, kus korraldatakse kokkusaamisi ettevõtlike inimestega, et jagada kogemusi, saada innustust ja vältida vigu.

Ida-Harju Koostöökoja ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koostöös on ellu kutsutud kokkusaamiste ja tegevuste sari „Tuleviku tegija“, et tutvustada Harjumaa noortele ettevõtlusvõimalusi.

Selle projekti raames on Sul võimalus luua sidemeid kohalike ettevõtjate ja sarnaste huvidega eakaaslastega. Projekti tegevused aitavad Sul välja selgitada oma paremad omadused ja anded, toetada eneseteadlikkuse kasvu ja ettevõtlikku ellusuhtumist.

Kui kohalik elu pakub noortele tegutsemisvõimalusi, aitab see ka tulevikus, pärast õpingute lõpetamist, noortel oma kodukohas rakendust leida ning kogukonna elus aktiivselt osaleda.

Mis siis toimub?

Projekti peamised tegevused on noorte motivatsiooni- ja isikliku arengu koolitus ning kohtumised ettevõtjatega. Koolitus toimub 7. aprillil ja kohtumine ettevõtjatega 14. aprillil, mõlemad Anija mõisas.

Koolitusel keskendume isiksuse arengu ja tuleviku planeerimise teemadele. Aitame märgata takistustes hoopis võimalusi ning neist kinni haarata.

Julgustame langetama teadlikke valikuid, mis vastaksid Sinu potentsiaalile, soovidele ja vajadustele. Pakume ettevalmistust ja oskusi enda edukaks reklaamimiseks, mida saad praktiseerida ettevõtjatega kohtumisel „Trehvamine tegijaga“.

See toimub ameerikaliku kiirkohtingu vormis, mille raames on võimalus suhelda ettevõtjatega, vahetades iga 5 minuti möödudes kohta ning vestluspartnerit. Sinu roll on 5 minuti jooksul esitada ettevõtjalt erinevaid küsimusi. Näiteks on Sul võimalus ettevõtjatelt teada saada, kuidas nemad ettevõtluseni jõudsid.

„Trehvamine tegijaga“ on nagu praktika, milles Sul on võimalus koolitusel omandatut reaalselt rakendada ning uusi teadmisi ja oskusi kinnistada. Formaat võimaldab saada mitmekesise töövestluse kogemuse, et ületada ärevus tööintervjuu ees ning teadlikult praktiseerida motivatsioonikoolitusel õpitud nippe iseenda edukaks tutvustamiseks. See on ka hea võimalus jääda silma kohalikele ettevõtjatele.

Kohtumisel „Trehvamine tegijaga“ on praktiline pool, kus kohalikud ettevõtjad annavad noortele lahendamiseks mõne oma valdkonna probleemi.
Ettevõtlusülesandele innovaatilise lahenduse leidmine gruppides on oluline osa kohtumisest.

Sellises projektis osalenud noorel on kindlasti selgem arusaam ettevõtlikkusest ning julgus ja nägemus oma ideid realiseerida. Kui sa tahad, et elu sinu kodukohas oleks huvitav ja mitmekülgne, siis löö kaasa meie tegevustes. See on hea start edasiseks eluks.

Huvi korral võtke ühendust korraldajatega: Valev Mägi, projektijuht, 56 88 2009, tulevikutegija@heak.ee, www.heak.ee.

Eelmine artikkelVarastati kaubikust
Järgmine artikkelKehra gümnaasium elab uutes tingimustes tavapärast koolielu