Tub­li­de õpi­las­te tun­nus­ta­mi­ne

352

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­kis kii­tus­kir­ja­ga klas­si­kur­su­se lõ­pe­ta­nud 30 õpi­las­te­le Üle­mis­te Kes­ku­se 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Ani­ja val­la 6 õpi­last said 30- ja 40eu­ro­seid kin­ke­kaar­te va­ba­riik­li­kel ja Har­ju­maa ai­neo­lüm­piaa­di­del edu­ka osa­le­mi­se eest põhikooli hinnetega 4 ja 5 lõpetanud 9 õpilast premeeriti 50 euroga. Kuu­sa­lu vald pre­mee­ris Üle­mis­te Kes­ku­se 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga üle­mi­ne­kuk­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si, kok­ku ja­ga­ti 201 kin­ke­kaar­ti, ning põhi- või huvikooli kiituskirjaga lõpetanud 10 noort said preemiaks 100 eurot, põhikooli hinnetega 4 või 5 lõpetajaid premeeriti 50 euroga, neid oli 14.