Tsit­re kü­la 380

1785

Lau­päe­val tä­his­tas Tsit­re kü­la 380. sün­ni­päe­va. Pi­du oli An­ne ja Too­mas Tam­me­mäe Me­ri­la ta­lu ko­du­hoo­vis. Esines Vir­ve kü­la har­ras­tus­näi­tet­rupp. Pä­rast eten­dust mait­se­sid pi­du­li­sed kü­la­rah­va teh­tud söö­ke-joo­ke. Kü­la­va­nem Tiiu Lep­nurm sõ­nas, et kü­las­se on sis­se kir­ju­ta­tud 28 ko­da­nik­ku, su­vi­ta­jaid on veel vä­he­malt sa­ma pal­ju.

Eelmine artikkelLen­du­ri­te ki­vi juu­res Jär­vi jär­ve­de ää­res on nüüd in­fo­tah­vel
Järgmine artikkelAru­kü­la va­jab mõt­te­tal­guid noor­te­ga