Toome pangakontori Kuusallu tagasi!

1117

Üle-eelmises Sõnumitoojas ilmus pikk lugu Swedbanki pangabussi „esimesest ilmumisest“ Kehrasse ja Kuusallu, kuidas inimesed seda ootasid ja kannatasid. Eelmisest saime lugeda vallavanemate kom­mentaare, kuidas Swedbankiga lepingu sõlmimine olevat olnud sundkäik, et panga­teenused üldse säiliksid, pangaametniku kinnitust, kuidas nemad on teinud kõik endast oleneva ning kahe valla peale olevat ainult üks rahul­olematu kodanik, see tähendab, mina. Täpsustan ja selgitan oma seisukohti.

Ma ei saa kuidagi nõustuda Swedbanki Tallinna regiooni juhi Eve Vuksi seisukohaga, et on vaid üks rahulolematu. Olen viimase kuu jooksul suhelnud kümnete Kuusalu ümb­ruses tegutsevate ettevõtjatega ja enamik neist kirub panga otsust, kes leebemate, kes vängemate sõnadega. Pangakontori sulgemist ei ole heaks kiitnud keegi. Vaatamata sellele, et internet ja internetipank on küllalt levinud, on ettevõtjatel (ka eraklientidel) palju peaasjalikult sularahaga seotud tehinguid, mille tegemiseks tuleb minna pangakontorisse. Neid ei ole Kuusalus ega Kehras enam võimalik teha. Pangabussi teenus paar tundi kuus, mis sellest, et pikalt ette teatud päeval, ei ole lahendus. Tehingute tegemiseks on inimesel ikkagi tarvis sõita Tallinnasse või Loksale, sest bussi järjekordse ilmumise ajaks on vajadus suure tõenäosusega aktuaalsuse minetanud.

Võib-olla olen ma tõesti ainus, kes teab oma õigusi ja julgeb nende eest seista. Õnneks ei ole ma Swedbankiga väga tihedalt seotud. Pole mul sellest pangast ei laene ega liisinguid, mille abil oleks pank mind erinevalt paljudest teis­test, vaikima on sundinud. Kuid seda, et inimesed vaikivad, ei saa kuidagi tõlgendada nii, et nad on pangakontori sulge­misega rahul. Pigem suhtutakse sellesse kui järjekordsesse loodusõnnetusse, millega võitlemine on väsitav, mõttetu või lausa rahakotile kahjulik. Omavahelises vestluses on nii mõnigi öelnud, et vahetaks päevapealt panka, kui poleks siduvaid lepinguid või oleks need võimalik lisakuludeta mõnda teise panka üle viia, kui sellel oleks kontor kohapeal.

Ma ei nõustu ka panga­ametniku väitega, et pangabuss on sotsiaalprojekt, millesse tuleks omavalitsusel ja elanikel suhtuda teistmoodi kui mõnda teise ärisse. Pank on kasumit taotlev ettevõte ja nagu kõik teised ettevõtjad, kes soovivad oma teenust müüa, peab ta oma kliente hoidma ja meelitama uusi. Seega on pangabuss hoopis turundusprojekt, sest lisaks klientide hankimisele-hoidmisele saab terve ilm bussi küljelt lugeda, kuidas pank on sinu lähedal või koguni sinuga koos. Loed ja kirud. See, et ühel ettevõttel tuleb enda turundamise eest maksta, on üsna loomulik. Seegi võetakse ju lõppkokkuvõttes meie kui teenuse tarbijate taskust.

Kuusalu alevikus on ka teine pank. Sellel pangal on sõlmitud leping ASiga Eesti Post. Eesti Post maksab ruumide kasutamise eest renti Kuusalu vallavalitsusele. See pank ei ole vallavalitsusele peale surunud koostöölepingut ega nimeta oma äritegevust sotsiaalprojektiks. See pank ei ole tänaval avanud kauplemise punkti.

Õlgu paneb kehitama ka vallavanemate suhtumine, et neil ei olnud võimalik kontorite sulgemist takistada. Nii Kuusalu kui ka Anija vallal on kontod Swedbankis ning ilmselt ulatub nende kaudu liigutatav summa kokku üle saja miljoni kroonini. Kas vallavanemad kaalusid hetkekski võimalust panka vahetada? Tahtnuks näha kontori sulgemisotsuse taga olnud ametniku nägu, kui ta oma ülemustele teataks, et seoses kontorite sulgemisega Kehras ja Kuusalus kaotame rahavooliselt vähemalt sada miljonit krooni. Kui vallavalitsused ärgitanuks sama samme astuma ka kohalikke ettevõtjaid, poleks sulgemisotsuseid kindlasti tehtud. Paraku meenutas meie vallavalitsejate käitumine tapamajja aetava lambakarja oma – ei võideldud tuleviku eest, vaid lihtsalt lasti kõrvad lonti ning mindi oma saatusele vastu. 

Hämmastav oli Kuu­salu vallavanema suhtumine — kuna pank on nii „eriline“ äri, siis ei pea sellelt nõudma kauplemis- ega muid tasusid, mida küsitakse ülejäänud ettevõtjate käest, kes tahavad valla territooriumil oma kaupu või teenuseid müüa. Saaksin veel aru, kui erand tehakse väikeettevõtjale või kohalikule talunikule, kelle jaoks võivad paarsada krooni olla määrava tähtsusega. Kuid erand tehakse pangale, mille käive on sadu miljardeid kroone ning kasuminumbrid kuni viimase ajani astronoomilised.

Kutsun kõiki Kuusalu (ja ka Anija) valla elanikke ning ettevõtjaid, kes on siiani olnud Swedbanki kliendid, kuid ei rahuldu pangabussi pakutava teenusega, vahetama panka, et tuua Kuusallu ja Kehrasse mõne teise panga kontor. Olen suhelnud paari Eestis tegutseva panga töötajatega ning vähemalt kaks neist on näidanud huvi avada Kuusalus piisava klientide arvu ja käibe korral oma kontor.

Võtke julgesti minuga ühendust e-posti aadressil: panktagasi@gmail.com.

Eelmine artikkelVargus Raasiku alajaamas
Järgmine artikkelPärispea 750. aastapäeval käis ligi 1000 inimest