Kui lahutad, ära unusta last

2068
MARI-LIIS MÄND, Lasteabitelefoni 116111 projektijuht
MARI-LIIS MÄND,
Lasteabitelefoni 116111 projektijuht

2014. aastal registreeriti Eestis 6220 ja lahutati 3218 abielu. Anija vallas lahutati mehe elukoha järgi 10, nii Kuusalu kui ka Raasiku vallas 16, Aegviidu vallas 3, Loksa linnas 6 abielu. Lasteabitelefoni 116111 kogemuse põhjal on lahutuste kõrge arvu üks põhjus üha levinum peremudel, kus üks vanematest töötab välismaal. Lahkuminek on sageli keeruline ja kaootiline ning tõstab päevakorda laste heaolu küsimuse. On palju juhtumeid, kus lapsevanemad ei suuda või ei oska saavutada püsivaid ja lapse huvidest lähtuvaid kokkuleppeid tema edasiseks kasvatamiseks. Selle tulemusena jääb laps piisava tähelepanuta.
Hooliv ja toetav kasvukeskkond on iga lapse arengu seisukohalt esmatähtis. Vanematel on oma võimaluste piires kohustus tagada lapsele tingimused, mis tagavad kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu. Oluline on turvatunne, mille eeldus on avatud ja usalduslikud suhted kõigi pereliikmete vahel ning lapse heaolu asetamine esikohale. Tegelikkus sageli keerulisem, igapäevased peresuhted hõlmavad eri raskusastmega keerdsõlmi, mis märkamata ja sekkumiseta võivad põhjustada lastele valu ja hirmu. Iseäranis teravalt ilmneb see lahutuste korral, kui lahkumineku valu elatakse välja oma laste peal mõistmata, et sellises tundlikus olukorras vajab laps tuge ja kaitset.
Lahkumineku situatsioonis on suur oht, et lapsed jäävad piisava tähelepanuta, peavad pealt nägema vanemate tülitsemisi ja kistakse kriitilisemate juhtumite korral vanemate omavahelisse võimuvõitlusesse. Iseäranis keeruliseks võib lahutus kujuneda, kui üks lapsevanem on pärit teisest riigist, pärast vanemate lahkuminekut tekivad lisaks erimeelsustele lapsekasvatamise küsimustes ka suured kultuurilised lahkarvamused.
Konfliktid lapsevanemate vahel ei tohiks ohustada lapse heaolu ja turvatunnet, kuna uues olukorras tasakaalu leidmine ja muutunud elukorraldusega harjumine esitab juba piisavalt väljakutseid. Sassis peresuhted on üks põhjustest, mis tõukab lapse otsima tähelepanu mujalt, võib põhjustada käitumisprobleeme, õpiedukuse langust. Halvimal juhul võib katkisest perest pärit laps hakata stressi leevendamiseks tarvitama mõnuaineid. Nende ohtude vältimiseks on lahutusprotsessi käigus kriitilise tähtsusega avameelne suhtlemine lapsega, et aidata tal mõista ja kujunenud olukorraga toime tulla. Lasteabitelefoni 116111 kogemusel tekitab lahkumineku korral kõige enam küsimusi suhtlemiskorra kokkuleppimine lapse ja vanemate vahel. Väga sage viga on lapses süütunde tekitamine, kui ta veedab aega teise vanemaga. Lapse huvides peavad vanemad oma lahkhelid kõrvale jätma. Ka pärast lahkuminekut on oluline, et ema ja isa kasvataksid last edasi nagu üks meeskond, arutaksid koos lapsega seotud muresid ja rõõme.
On võimalik kasutada abi pereterapeudilt või omavalitsuse lastekaitsetöötajalt, kes nõustab ja aitab peret uue elukorraldusega kohanemisel. Lahutuse, koolikiusamise, koduvägivalla, suhteprobleemide ja kõikide muude laste heaolu puudutavate küsimuste ja muredega on võimalik pöörduda ka üleriigilise lasteabitelefoni 116111 teenuse poole, see pakub anonüümset nõustamist ja sobib ka olukordade puhul, kus otsene vajadus ametniku või spetsialisti külastamiseks puudub. Helistamine lasteabi nõuandetelefonile on tasuta, kõnedele vastavad ööpäevaringselt kogenud nõustajad nii eesti kui vene keeles. Lisaks helistamise võimalusele pakutakse nõuannet ka internetis lasteabi kodulehe www.lasteabi.ee, e-kirja ja skype kaudu. Ka on lasteabi kontakte võimalik leida nutiseadmest ja Facebookist.

Eelmine artikkelKuusalu kool sai 260aastaseks
Järgmine artikkelKuusalu valla külades tülitatakse pensionäre