Toe­tus MTÜ-­le Sal­mis­tu Paa­di­mees

1589

Har­ju­maal toe­ta­ti ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tusp­rog­ram­mist 8 pro­jek­ti. Toe­tu­se­saa­ja­te seas on ka MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees, kel­le­le an­tak­se me­re­pääs­te­paa­di moo­to­ri jaoks 3500 eu­rot. Ma­dis Praks MTÜst Sal­mis­tu Paa­di­mees üt­les, et me­re­pääs­te­paa­di­le so­bi­va võim­su­se­ga moo­tor mak­sab li­gi 10 000 eu­rot, ra­ha tu­leb juur­de tee­ni­da ning taot­le­da ka mu­jalt prog­ram­mi­dest.

Eelmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­jad said Al­ve­ri-kon­kur­sil lau­reaa­di­tiit­li ja näitlejapreemiaid
Järgmine artikkelIgal teol ja te­ge­vu­se­tu­sel on ta­ga­järg