Toe­tus Kuu­sa­lu val­la osa­de­le ko­gu­kon­na- ja spor­dip­ro­jek­ti­de­le

962

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 10. jaa­nua­ri is­tun­gil toe­tu­sed nen­de­le ko­gu­kon­na- ja spor­di­sünd­mus­te­le, mil­le toi­mu­mi­saeg on ka­van­da­tud tä­na­vu jaa­nua­ris ja veeb­rua­ris. Est­lan­der MTÜ saab 1000 eu­rot Ekst­rö­mi mar­si jaoks ja Triin Põll­maa 1220 eu­rot Le­go­päe­va kor­ral­da­mi­seks Kol­ga koo­lis. Spor­di­sünd­mus­te toe­tus­teks esi­ta­tud taot­lus­test ot­sus­ta­ti toe­tus an­da viie­le üri­tu­se­le. Kei­la Swimc­lub/Ind­rek Sei Uju­mis­kool saab Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses kor­ral­da­ta­va­teks uju­mis­võist­lus­teks 180 eu­rot, Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi Ra­da MTÜ Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses 130 eu­rot, Kuu­sa­lu Mat­ka­selts MTÜ pro­jek­tiks „Kuu­sa­lu val­la rah­vas lii­ku­ma“ 269 eu­rot, Ma­rek Aun Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks korv­pal­lis 800 eu­rot ning Wa­do­kan VK ka­ra­te­laag­ri kor­ral­da­mi­seks 500 eu­rot. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets sel­gi­tas, et vas­ta­valt ühe­kord­se­te toe­tus­te taot­le­mi­se ja me­net­le­mi­se kor­ra­le peaks val­la­va­lit­sus eral­da­ma toe­tus­sum­mad vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul, kuid uus vo­li­ko­gu ei ole veel ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­nud: „Täp­selt kor­ra jär­gi ei saaks ka siis ot­sus­ta­da, sest uue ko­mis­jo­ni ni­mi on ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon, mis tä­hen­dab, et vo­li­ko­gul tu­leb kor­da muu­ta.“

Eelmine artikkelVan­daa­lid lõh­ku­sid Kuu­sa­lu val­las kolm bus­si­pa­vil­jo­ni
Järgmine artikkelLap­se kohta saab 5,75 eu­rot pen­sio­ni­li­sa