Tervisepäeva projektide konkurss

906

Harju maavalitsuse tervisenõukogu kuulutab välja projektikonkursi  „TERVIS meie vallas/linnas“.

Projekti eesmärk on Harjumaa elanike teavitamine tervislikest eluviisidest ja erinevate liikumisvõimaluste tutvustamine nii kohalikul tasandil kui laiemalt.

Projektitaotlusi võivad esitada kõik kohalikud omavalitsused ja nende asutused. Projektide läbiviimise aeg on 20. augustist 25. septembrini. Taotletava summa ülempiir on 15 000 krooni.

Projektitaotlusi saab esitada 17. augustini Harju maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn 15077, märkega „TERVIS meie vallas/linnas“ või e-posti aadressil kerli.tamm@mv.harju.ee.