Vaatame piiridest kaugemale

1679
ARTO AAS, riighalduse minister
ARTO AAS,
riighalduse minister

Haldusreformi seadus ei sulge ega ava ühtegi kooli, lasteaeda, raamatukogu. Need on omavalitsemise küsimused, mida otsustavad kohalikud inimesed volikogude liikmete, valla- või linnajuhtidena. Ühinemine võimaldab suuremat piirkonda vaadates kokku leppida, kuidas teenused ümber korraldada, et vastaks elanike huvidele.
Omaalgatuslikke ühinemiskokkuleppeid saab sõlmida 2017. aasta 1. jaanuarini. See on piisav, et omavalitsused jõuaksid analüüsida valdade ja linnade ühinemisel tekkivaid sisulisi muudatusi ja arenguvõimalusi. Küsimus pole ainult uues nimes või vallamaja asukohas, tuleb kokku leppida palju olulisemas, mis mõjutab kogukonna arengut, kaasamist, elanike hüvesid, võimalusi.
Ühinemiskogemused ja analüüsid kinnitavad, et suurema elanike arvuga omavalitsuste rahaline ja ametkondlik võimekus kasvab oluliselt. Senistes väikestes omavalitsustes on paratamatult väga suur valmisoleku- ja juhtimiskulu, mis on kordades kõrgem suurtest omavalitsustest. Valitsemiskuludest vabanev raha on ühinemise järel võimalik suunata haridusse, sotsiaalsesse kaitsesse, ettevõtluse arendamisse, kultuurivaldkonda, taristusse.
Väikevaldade elanikele lisandub pärast ühinemist võimalusi ja teenuseid, mida omavalitsus varem ei osutanud või ei osutanud piisaval tasemel. Süsteemselt on hakatud tegelema ettevõtluse arendamisega. Rakendatud on uusi teenuseid: sotsiaaltransporditeenus, teenused puuetega inimestele ning paranenud huvihariduse kättesaadavus ja mitmekülgsus.
Suuremates omavalitsustes on terviklikumad võimalused kujundada sobilikud ühistranspordiühendused, haridus- ja sotsiaalteenused. Õnnestunud ühinemiste käigus on üle võetud seniste omavalitsuste parimad praktikad. On tõstetud lasteaiaõpetajate või kultuuritöötajate tasud sarnaseks senise ühinejate kõrgeima tasemega. Pärast ühinemist on vähenenud probleemid kooli- ja lasteaiakohtade saamisel.
Ühinemine annab omavalitsuse töötajatele võimaluse spetsialiseerumiseks ning suureneb ametnike asjatundlikkus. Väiksema elanike arvuga omavalitsustes peab üks töötaja suutma katta erinevaid valdkondi, mis nõuavad ka erinevaid kompetentse. Ühinenud omavalitsuses on tööle võetud spetsialiste, keda varem polnud võimalik palgata.
Omavalitsuste ühinemisega kaasneb märkimisväärne preemia, mis võib ületada senise väikevalla mitme aasta investeeringute mahu. Ühinemislepingusse raiutud valikuid ei tee valitsus, vaid kohalikud liidrid. Vabanenud vahendite ja ühinemispreemiate toel on renoveeritud koole ja lasteaedu, rajatud spordihooneid ja hooldekodusid, on tekkinud võimalus pakkuda ettevõtlustoetusi, luua tööstusparke. Nii võivad teoks saada investeeringud, millele varem hammas peale ei hakanud.
Samamoodi tuleb ühinemisel kokku leppida, kuidas korraldatakse omavalitsuse juhtimine, kus säilitatakse teenuspunktid ja milline roll antakse osavallakogudele või külaseltsidele. Omavalitsuse juhtimismudeli peab arvestama kohalike eripäradega.
Haldusreformi käigus sünnivad nii rahva arvult kui territooriumilt suuremad ja tugevamad omavalitsused. Võimekam omavalitsus on riigile, vabakonnale ja ettevõtjatele tugevam partner ning oma kogukonna huvide parem esindaja.
Sisulised valikud, kuidas ühinenud omavalituse potentsiaali kasutada ja millises suunas seda arendada, tuleb aga omavalitsustel ise paika panna, vajadusel alustades uue omavalitsuse loomist puhtalt lehelt.
Loobudes omaalgatuslikest ühinemistest ei loobuta ainult kopsakast ühinemispreemiast, vaid ka võimalusest ise kujundada tuleviku omavalitsust.

Eelmine artikkelKuusalu karateka TANEL PAABO sai EOK stipendiumi
Järgmine artikkelSPORDIUUDIS