Tapur­la kü­la­va­nem on ENE VA­GIST­RÖM

1208

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ta­pur­la uueks kü­la­va­ne­maks Ene Va­gist­rö­mi. Se­ni­ne kü­la­va­nem Eri­ka Elu­ri va­bas­ta­ti omal soo­vil ame­tist. Ta­pur­la kü­la­koo­so­lek oli 28. au­gus­til, val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na osa­les And­res Pao­mees. Ela­ni­ke re­gist­ri jär­gi on kü­las 30 hää­leõi­gus­lik­ku ela­nik­ku, kü­la­va­ne­ma va­li­mis­tel hää­le­ta­sid 16. Kan­di­daa­te oli kolm – Ene Va­gist­röm, Ar­tur Tal­vik ja Mee­lis Paal­berg. Kõi­ge roh­kem hää­li sai Ene Va­gist­röm.

Eelmine artikkelKuusalu 11. klass võitis sõidu horvaatiasse
Järgmine artikkelIda-Har­jus on kü­ti­tud kaks ka­ru