Taot­lu­sed ühe­kord­se­teks toe­tus­teks Kuu­sa­lu val­las

381
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le täh­ta­jaks, 15. maiks esi­ta­tud taot­lus­te ko­gu­maht üle­tab ka­he­kord­selt toe­tus­teks ja­ga­ta­va sum­ma – jao­ta­da saab 14 466 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma on 44 223 eu­rot. Spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks on saa­bu­nud 12 taot­lust, mil­le ko­gu­sum­ma on 10 139 eu­rot. Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te­le esi­ta­ti 22 taot­lust ko­gu­sum­mas 25 429 eu­rot ning kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks11 taot­lust ko­gu­sum­mas 8655 eu­rot. Val­la va­bate­ge­vus­te koor­di­naa­tor He­li Gesc­hei­mer üt­les, et pa­neb taot­lus­test kok­ku koon­di ja edas­tab vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le, kes hak­kab aru­ta­ma, mil­li­seid üri­tu­si ja kui suu­res ma­hus toe­ta­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Mu­tu­kad män­gib tõ­sist noor­te­tük­ki
Järgmine artikkelAruküla lasteaia projekteerimise projektijuht