Taas ja­ga­tak­se ELi toi­dua­bi

591

Oma­va­lit­sus­tes­se jõu­dis eel­mi­sel nä­da­lal Eu­roo­pa Lii­du toi­dua­bi, mi­da ja­ga­tak­se ni­me­li­selt nei­le, kes said au­gus­tis-sep­temb­ris toi­me­tu­le­ku­toe­tust. Ani­ja val­las saa­vad toi­duai­neid kok­ku 104 ini­mest 32 leib­kon­nast, Kuu­sa­lu val­las 45 ini­mest 20 leib­kon­nast, Raa­si­ku val­last 26 ini­mest 9 leib­kon­nast, Lok­sa lin­nast ei õnnestunud infot saada. Ühe ini­me­se koh­ta an­tak­se 2 ki­log­ram­mi nii ta­tart, rii­si kui ka suhk­rut, 1 ki­log­ramm nel­ja­vil­ja­hel­beid ja ja­hu, 2 liit­rit rap­siõ­li, 4 vei­se­li­ha­kon­ser­vi, 4 kar­pi sprot­te ja skumb­riat, 2 pur­ki värs­ke­kap­sa­bor­ši, 1 pakk mus­ta teed, 2 väik­se­mat pak­ki koh­vi, 2 pak­ki kui­va­ta­tud puu­vil­ju ning 100gram­mi­ne šo­ko­laad.