TAA­VI TŠERN­JAVS­KI on Ees­ti meis­ter

1442

11. – 13. au­gus­ti­ni toi­mu­sid Tar­tus Tam­me staa­dio­nil Ees­ti tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed mit­me­võist­lu­ses. Mees­te küm­ne­võist­lu­ses saa­vu­tas esi­ko­ha 22aas­ta­ne Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport), kes ko­gus küm­ne ala­ga 7561 punk­ti. See an­dis tal­le või­du ka juu­nio­ri­de seas.
Taa­vi Tšern­javs­ki saa­vu­tas nel­jal võist­lu­sa­lal ala­või­du, viiel oli tei­ne-kol­mas, vaid avaa­lal, 100 meet­ri jook­sus pi­di lep­pi­ma 4. ko­ha­ga. 100 meet­rit jook­sis ta aja­ga 11,42 se­kun­dit, mis an­dis 769 punk­ti, kau­gust hüp­pas 7.12 meet­rit (842 punk­ti), kuu­li tõu­kas 13.56 meet­rit (701), kõr­gus­hüp­pes üle­tas 1.90 meet­rit (714), 400 meet­rit jook­sis aja­ga 50,07 se­kun­dit (811) ning 110 meet­rit tõk­keid 14,92 se­kun­di­ga (791), ke­tas hei­tis 46.16 meet­rit (791), üle­tas tei­vas­hüp­pes kõr­gu­se 4.57 (781), vis­kas oda 55.33 meet­rit (668) ning jook­sis 1500 meet­rit aja­ga 4.48,95 (625).

Eelmine artikkelLoksa õpetajate töötasud
Järgmine artikkelKeh­ras esit­le­ti koo­li­mä­les­tus­te raa­ma­tut