TAA­VI TŠERN­JAVS­KI on aas­ta ker­ge­jõus­tik­la­se no­mi­nent

950

Kol­ma­päe­va, 15. no­vemb­ri sü­daöö­ni saab Fa­ce­boo­kis ker­ge­jõus­ti­ku le­hel osa­le­da Ees­ti aas­ta ker­ge­jõus­tik­las­te va­li­mi­sel. 2017. aas­ta U23 klas­si mees­port­la­se üks no­mi­nen­ti­dest on Kol­ga­kü­la küm­ne­võist­le­ja Taa­vi Tšern­javs­ki, kes saa­vu­tas 2017. aas­tal Eu­roo­pa ku­ni 23aas­tas­te meist­ri­võist­lus­tel 8. ko­ha, tu­li küm­ne­võist­lu­se Ees­ti meist­riks ning tal­vis­tel mit­me­võist­lu­se meist­ri­võist­lus­tel seits­me­võist­lu­ses tei­seks. Eu­roo­pa U23 ede­ta­be­lis on ta 11. ko­hal. Aas­ta pa­ri­mad ker­ge­jõus­tik­la­sed sel­gu­vad ker­ge­jõus­ti­ku­fän­ni­de, mee­dia, ker­ge­jõus­ti­ku­lii­du liik­mesk­lu­bi­de ja tree­ne­ri­te hää­le­tu­sel.

Eelmine artikkelHar­ju aas­ta te­gi­jad – KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­last ja Al­leks Ehi­tus Raa­si­ku val­last
Järgmine artikkelKeh­ra güm­na­sis­tid osa­le­sid ja­hin­dus­kur­su­se raa­mes põd­ra­ja­hil