Ta­su­ta bus­si­sõit puue­te­ga ini­mes­te­le

613

Maan­teea­me­ti pea­di­rek­tor an­dis väl­ja käsk­kir­ja, mil­le­ga keh­tes­tas ala­tes 1. au­gus­tist ta­su­ta bus­si­sõi­du kesk­mi­se ja ras­ke puu­de­ga isi­ku­te­le, puu­du­va töö­või­me­ga ini­mes­te­le, töö­või­me­tus­pen­sio­nä­ri­de­le ja sü­ga­va puu­de­ga isi­ku saat­ja­te­le ava­li­kel maa­kon­na­lii­ni­del ja kaug­bus­si­lii­ni­del. Se­ni said puue­te­ga ini­mes­test ta­su­ta bus­si­ga sõi­ta vaid ku­ni 19aas­ta­sed ja pen­sio­niea­li­sed, nüüd on ta­su­ta bus­si­sõi­du õi­gus ka 20-62aas­tas­tel puue­te­ga isi­ku­tel. Esial­gu keh­tib soo­dus­tus käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

Eelmine artikkelKiiu Soo­ne ni­mi on nüüd EMG Kar­jää­rid OÜ
Järgmine artikkelVäärteod Anija vallas