Ta­pal jät­ku­sid B-klas­sikä­si­pal­li­meist­ri­võist­lu­sed

903

Nädalavahetusel, 25.-26. märt­sil toi­mu­sid Ta­pal Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te II eta­pi män­gud B-klas­si noor­mees­te­le. Osa­les 6 mees­kon­da.
Igal eta­pil män­gi­vad kuus mees­kon­da üks kord oma­va­hel lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis. Pä­rast kah­te etap­pi ju­hib 20 punk­ti­ga kõik män­gud võit­nud Põl­va Spor­di­kool. Järg­neb 16 punk­ti­ga Spor­dik­lu­bi Ta­pa. HC Keh­ra on 8 punk­ti­ga 3. ko­hal, järg­ne­vad Vil­jan­di Spor­di­kool 7 punk­ti­ga, Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 6 punk­ti­ga ja HC Tal­las/Viim­si 3 punk­ti­ga.
HC Keh­ra noo­red alis­ta­sid Ta­pal Vil­jan­di SK 27:22, Aru­kü­la SK 22:19, see­jä­rel kao­ta­sid Põl­va SK­le 17:40, Ta­pa­le 29:22 ja Tal­las/Viim­si­le 22:26. Aru­kü­la kao­tas esi­me­ses män­gus Keh­ra­le, see­jä­rel Põl­va­le 15:27, Tal­las/Viim­si alis­ta­ti 27:19, Vil­jan­di­le kao­ta­ti 19:20 ning Ta­pa­le 21:28.
Võist­lus­te vii­ma­ne, kol­mas etapp on 13.-14. mail Vil­jan­dis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Fil­mik­lu­bi õpe­tab algk­las­si­lap­si män­gu­fil­mi te­ge­ma
Järgmine artikkelAni­ja osa­leb sot­siaalt­rans­por­di ühisp­ro­jek­tis