TA­NEL KURG on Har­ju meis­ter kuu­li­tõu­kes

1083

Lau­päe­val, 4. juu­nil Ko­se staa­dio­nil toi­mu­nud Har­ju­maa tä­na­vus­tel meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus või­tis B-klas­si pois­te kuu­li­tõu­ke Ta­nel Kurg Kuu­sa­lu val­last.

14aas­ta­ne Ta­nel Kurg õpib Kol­ga koo­lis ja tree­nib Tal­lin­na Ka­le­vis. Maa­kon­na tiit­li­võist­lus­tel tõu­kas ta 4ki­lost kuu­li 12.90 meet­rit, mis ta­gas B-klas­si noor­mees­te (sün­di­nud 2002-2003) ar­ves­tu­ses esi­ko­ha. Kuu­sa­lu val­la noor­te­le ta­gas kak­sik­või­du Si­mon Sa­rap (Kuu­sa­lu SK), kel­le 2. ko­ha tu­le­mus oli 11.59 meet­rit.

2. juu­nil Tal­lin­nas Au­den­te­se staa­dio­nil noor­te heit­ja­te see­ria­võist­lu­se III eta­pil tõu­kas Tanel Kurg kuu­li 13.19 meet­rit ning oli U16 va­nu­sek­las­sis 2.