Ta­lu­toi­du Ka­ra­van al­gab Kuu­sa­lust

1382

Ees­ti OTT, mil­le al­ga­tas Kuu­sa­lu val­la Ka­ha­la ela­nik Sirk­ka Pint­mann, kor­ral­dab koos­töös Ees­ti­maa Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du ja Saa­re­maa Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du­ga 21.-26. au­gus­til Ta­lu­toi­du Ka­ra­va­ni, mil­le­ga te­hak­se Ees­ti­maa­le ring lä­bi toi­du­võr­gus­ti­ke asu­koh­ta­de. Kok­ku 8 pai­gas toi­mu­vad pop-up laa­dad, kus müüak­se ta­lu­too­teid ning val­mis­tak­se ja pa­ku­tak­se neist toi­te. Tuuak­se ka muu­si­ka­list kü­la­kos­ti. Laa­da­me­lu eest­ve­da­ja on Emil Ru­ti­ku. Kõi­ge esi­me­ne laat tu­leb tei­si­päe­val, 21. au­gus­til Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li ees, ku­na Ees­ti esi­me­ne OTT ehk Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le sai 2009. aas­ta sep­temb­ris al­gu­se Kuu­sa­lust. Pä­rast karavani laa­ta on kõik­jal õh­tu­söö­k Ta­lust Tald­ri­ku­le, Kuu­sa­lu laa­da jä­rel oo­tab huvilisi Pro­jekt Ko­du Ret­reat&Eco-Hos­tel Ha­ra kü­las. Ta­lu­toi­du Ka­ra­van jõuab Kuu­sa­lust eda­si Rak­ver­re, siis Võr­ru, Val­ka, Pär­nus­se, Li­hu­las­se, Mu­hu­maa­le Lii­va­le, Saa­re­maa­le.

Eelmine artikkelAni­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­das Keh­ras spor­di­päe­va
Järgmine artikkelKuu­mad il­mad mee­li­ta­vad vee­ko­gu­de äär­de