Sünnitushüvitis on 100 protsenti kalendripäeva tulust

2830

Eestimaa perede rõõmuks sünnib veel meeldivalt paljudesse peredesse esimesi, teisi, kolmandaid, neljandaid ja … lapsi. Lapse sünd on rõõm ja toob kindlasti kaasa ka uusi kulutusi. Kuidas ravikindlustus abistab lapseootel naist ja millisel määral?

Sünnitushüvitist maksab haigekassa sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Rasedus- ja sünnituspuhkus kestab 140 päeva.

Sünnitushüvitist makstakse töövõimetuslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates ning ühe kalendripäeva eest 100 protsenti kalendripäeva keskmisest tulust.

Sünnitusleht väljastatakse üldjuhul 70-30 päeva enne eeldatavat sünnituskuupäeva 140-ks  päevaks. Tulevase ema ja tulevase lapse tervise huvidest lähtuvalt on oluline igapäevase töö koormuse vähendamine vähemalt kuu aega enne sünnitust. Kui naine jääb sünnituspuhkusele hiljem kui 30 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva, väheneb tema hüvitise suurus nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi. Näiteks kui sünnituspuhkusele jäädi 20 päeva  enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (s.o. 10 päeva hiljem), makstakse hüvitist (140-10) 130 päeva eest.

Kui rasedale on antud terviseseisundile vastavat tööd ehk töötingimusi on kergendatud raseduse ajal arsti otsuse alusel, siis on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 kalendripäeva, kui ta on jäänud rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 70 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Samuti väheneb raseda õigus saada sünnitushüvitist nende päevade võrra, mille võrra ta jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele sätestatud tähtpäevast hiljem.

Kui rasedal on kahtlusi talle väljastatud sünnituslehe perioodi või eeldatava sünnitamise kuupäeva õigsuses, siis peaks ta esmalt pöörduma sünnitusabi osutanud raviasutuse poole. Raseduse normaalseks pikkuseks on 40 nädalat ehk 85% sündidest. 5% sündidest on toimunud enne seda ja varem kui 37. nädalat sündinud lapsi loetakse enneaegselt sündinuteks. 10% lastest sünnib peale 41. rasedusnädalat. Kui sünnitus toimub enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist ning rasedus on kestnud üle 28 nädala, väljastatakse sünnitusleht sünnitamise päevast 140 kalendripäevaks.

Hüvitist makstakse alates esimesest päevast 100 protsenti kalendripäeva keskmisest tulust. Keskmine tulu arvutatakse üldjuhul eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mis jagatakse arvuga 365. Näiteks 2011. aastal algava sünnituslehe alusel makstav hüvitis arvutatakse 01.01.-31.12.2010 sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Oluline on teada, et tulu arvutamisel ei võeta arvesse riigi või kohaliku omavalitsuse poolt makstavaid hüvitisi (nt vanemahüvitis).

Kui eelneval aastal tulu puudus või kui kalendripäeva keskmine tulu on väiksem kui kuupalga alammäära (2011. aastal 278.02 €) ja arvu 30 jagatis (9.27 €), siis võetakse hüvitise arvutamisel aluseks töötajaga kokkulepitud töötasu. Sel juhul on tulu arvutamiseks kaks varianti:

1) Kui kuutöötasu vastab kuupalga alammäärale (278.02 €) või on sellest suurem, siis arvutatakse kalendripäeva keskmine tulu kehtiva kuupalga alammäära alusel (278.02 : 30 = 9.27 €). Sünnitushüvitist arvutatakse järgmiselt: 140 x 9,27 = 1297.80 €. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 21%. Väljamaksmisele kuuluv hüvitis on 1297.80 – 21% = 1025.26 €.

2) Kui töötasu on väiksem alammäärast, võrdub kalendripäeva keskmine tulu töötasu ja arvu 30 jagatisega. Näiteks töötaja kuupalk on 200 € ja eelmisel aastal tal tulu puudus, siis võrdub kalendripäeva keskmine tulu 200/30 = 6.66 €. Sünnitushüvitis on sel juhul 140 x 6.66 = 932.40 €. Väljamaksmisele kuuluv hüvitis on 932.40 – 21% = 736.60 €.

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut rasedus- ja sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb tööandjale esitada avaldus tööle naasmiseks. Lapsehoolduspuhkus tuleks katkestada hiljemalt  sünnituslehe alguskuupäevale eelneval päeval. Soovitav on avaldus esitada vähemalt paar nädalat enne uuele sünnituslehele jäämist, et tööandjal oleks piisavalt aega esitada haigekassale dokumendid ravikindlustuse vormistamiseks.

Sünnitushüvitisega seotud küsimustele saate vastuse haigekassa kodulehelt www.haige­kassa.ee või infotelefonil 16363.
 
Ühtlasi pöörame noorte emade tähelepanu asjaolule, et vanemahüvitist ja lastetoetust maksab sotsiaalkindlustusamet, seega sellekohase informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda www.ensib.ee või sot­-siaalkindlustusameti lühinumb­rile 16106.

Eelmine artikkelSissemurdmine Suurpea külas
Järgmine artikkelPiirkondlike tugiisikute konkursi tulemused selgunud