STE­FAN LOO­TUS Vänd­ra rat­ta­ral­lil kol­mas

882

KAI­DO LAAS

10. juu­nil toi­mu­nud Vändra 20. rat­ta­ral­lil saa­vu­tas mees­te 70 km dis­tant­sil Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi rat­tur Ste­fan Loo­tus M16 noor­mees­test 3. ko­ha, sõi­du ül­dar­ves­tu­ses lõ­pe­tas 121 star­ti­ja seas ta 29. ko­ha­ga.
20 km dis­tant­sil sai Joo­nas La­tik M14 va­nu­sek­las­si pois­test 4. ko­ha ning Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar M12 pois­test 6. ja 11. ko­ha.
M10 ja M8 va­nu­sek­las­si poi­sid sõit­sid või­du Vänd­ra staa­dio­nil.
M10 klas­si 2 ki­lo­meet­ri sõi­dus sai And­reas Vil­bas­te 2. ko­ha ka­ri­ka, Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst lõ­pe­ta­sid sõi­du vas­ta­valt 4., 5. ja 6. ko­ha­ga.
M8 klas­si kol­me­rin­gi­li­sel või­du­sõi­dul sai esi­ko­ha Re­vo Käärst. Kõik noo­red tree­ni­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis.