STE­FAN LOO­TUS sai Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­lil juu­nio­ri­dest 3. ko­ha

736

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 5. mail sõi­de­tud Kuu­sa­lu 25. Rat­ta­ral­lil saa­vu­tas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 83,2 km pik­ku­sel põ­hi­sõi­dul 217 lõ­pe­ta­ja seas 13. ko­ha, ol­les 22 juu­nio­ri ar­ves­tu­ses kol­mas.

41,6 km noor­te­sõi­dul sai Ar­tur Kupp 55 lõ­pe­ta­ja seas 7. ko­ha, Ai­di Ger­de Tuisk oli 15. ko­ha­ga pa­rim tü­tar­laps, Joo­nas La­ti­ku­le kuu­lus U15 pois­test 15. koht.

U12 va­nu­sek­las­si poi­sid osa­le­sid 41,6 km pik­ku­sel ter­vi­ses­por­di sõi­dul, kus esi­mes­te­na jõud­sid fi­nišis­se And­reas Vil­bas­te ja Kris­to La­tik. Ru­ben Käärst ja Mau­ro Erik Saar olid sel­lel sõi­dul koos tree­ne­ri­ga 5. ja 6. ko­hal. Las­te­sõi­tud­es olid U11 klas­si pois­te kolm esi­mest Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo ja Re­vo Käärst, Sten Erik Soi­ve­ri­le kuu­lus 6. koht. U9 klas­si sõi­du või­tis Georg Sa­lu­puu. Kok­ku star­tis Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li juu­be­li­sõi­dul üle 400 osa­le­ja.

Kol­ma­päe­val, 9. mail Ško­da maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja III eta­pil Sa­kus said M12 pois­test 2×1,8 km ra­jal Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar kak­sik­või­du, And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst olid 5. ja 8. Pois­te M10 klas­si 1,8 km rin­gil sai Mar­kus Alek­san­der Saar 3. ja Her­len Ka­jo 5. ko­ha ning Georg Sa­lu­puu 9. ja Re­vo Käärst 10. ko­ha.

Lau­päe­val, 12. mail teh­ti al­gust Ees­ti MV kri­tee­riu­mi­sõi­tu­de­ga maan­tee­ra­tas­tel. Pi­ri­ta Lil­le­pi par­gi 2,5 km pik­ku­sel rin­gil sai M10 pois­test 3. ko­ha Mar­kus Alek­san­der Saar, kes esi­me­sel rin­gil koos Georg Sa­lu­puu­ga  ka­he­ke­si eest ära sõit­sid, kuid tei­se rin­gi lõ­pus pi­did jä­li­ta­ja­te­le al­la van­du­ma. Geor­g Sa­lu­puu lõ­pe­tas sõi­du 5., Re­vo Käärst 6. ja Sten Erik Soi­ver 7. ko­ha­ga. M12 pois­te 4rin­gi­lisel sõi­dul sai And­reas Vil­bas­te 7. ko­ha, Kris­to La­tik 12. ja Mau­ro Erik Saar 15. ko­ha. N14/16 nei­du­de 4rin­gi­li­se sõi­dus saa­vu­tas Ai­di Ger­de Tuisk 2. ko­ha ja noor­mees­te M16 klas­si 8 x 2,5 km sõi­dul sai Ar­tur Kupp 13. ko­ha. Mõ­le­mad esin­da­vad CFC Rat­ta­koo­li.

12. mail toi­mus ka Es­to­nian Cup maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja I etapp, Põ­le­va Ki­vi Rat­ta­ma­ra­ton, kus M10 las­te­sõi­dul oli või­du­kas Her­len Ka­jo ja sai sel­ga sar­ja liid­ri­sär­gi. 20 km pool­ma­ra­to­nil sai Joo­nas La­tik M14 pois­test 3. ko­ha eest au­hin­na­poo­diu­mi­le. 13. mail sõi­de­ti Kei­la Ter­vi­se­ra­da­del Ees­ti MV kri­tee­riu­mi II etapp. M10 pois­test 3×2,5 km sõi­dul kind­lalt pa­rim Mar­kus Alek­san­der Saar, M12 pois­test lõ­pe­ta­sid sõi­du Kris­to La­tik 10., And­reas Saar 15. ja Mau­ro Erik Saar 20. ko­ha­ga. Nei­du­de nel­ja­rin­gi­li­se sõi­du või­tis kind­lalt Ai­di Ger­de Tuisk. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi edu­kaim noor­mees, Ste­fan Loo­tus võist­les sa­mal ajal Ees­ti juu­nio­ri­de koon­di­se­ga Poo­la ve­lo­tuu­ril.

Eelmine artikkelRohe­lis­te rat­ta­retk tõi Ani­ja val­da 2000 rat­tu­rit
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK on Ees­ti noor­te­meis­ter kri­tee­riu­mi­sõi­dus