STE­FAN LOO­TUS avas hooa­ja Ees­ti MV pronks­me­da­li­ga

383

KAI­DO LAAS

9. veeb­rua­ril sel­gi­ta­ti El­vas tä­na­vu­sed Ees­ti MV me­da­li­oma­ni­kud jalg­rat­tu­ri­te ta­lik­ros­sis. Mees­juu­nio­ri­de 4 x 2,8 km sõi­dus li­be­dal ja su­la­lu­mi­sel ra­jal sai Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi esin­da­ja Ste­fan Loo­tus 21 võist­le­ja kon­ku­rent­sis 3. ko­ha.

M14 pois­te 3 x 1,7 km sõi­du lõ­pe­ta­sid Evar Saul ja Mau­ro Erik Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist vas­ta­valt 18. ja 22. ko­ha­ga, ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes said nad 32 osa­le­ja seas 11. ja 16. ko­ha. Kõi­ge noo­re­ma­tel pois­tel toi­mus ka tei­sel eta­pil 800 meet­ri jooks, mil­le Mar­kus Alek­san­der Saar lõ­pe­tas 3. ja And­reas Vil­bas­te 4. ko­ha­ga. Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes sai Mar­kus Alek­san­der Saar M12 klas­si üld­või­du ja Tar­tu­maa lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te kuld­me­da­li. Sten Erik Soi­ver sai kok­ku­võt­tes 5., Ru­ben Käärst 6. ja Re­vo Käärst 11. ko­ha. Hai­ges­tu­mi­se tõt­tu vaid ühel eta­pil osa­le­nud Her­len Ka­jo, Georg Sa­lu­puu ja And­reas Vil­bas­te olid kok­ku­võt­tes vas­ta­valt 12., 13. ja 14.

Eelmine artikkelTäna­vu saab Ani­ja val­las mus­ta kat­te li­gi 15 ki­lo­meet­rit teid
Järgmine artikkelTOO­MAS TÕ­NI­SE päl­vis riik­li­ku spor­di elu­tööp­ree­mia