Spordiuudised

273
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi liik­med AND­REAS VIL­BAS­TE, RU­BEN KÄÄRST, GEORG SA­LU­PUU, EVAR SAUL, MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR, STEN ERIK SOI­VER, HE­RLEN KA­JO ja MAU­RO ERIK SAAR.

Ker­ge­jõus­ti­ku Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel Rak­ve­res tee­ni­sid Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi esin­da­jad viis au­hin­na­koh­ta. Va­nu­sek­las­sis U14 oli Keit­lyn Vol­kov pa­rim kuu­li­tõu­ka­ja, tei­se ko­ha sai Ma­ri­liis Tiits 400 m jook­sus ja Hend­rik Ma­dis­son tei­vas­hüp­pes. Va­nu­sek­las­sis U16 sai tei­se ko­ha Jes­se Lau­ter 1500 m ta­kis­tus­jook­sus ja 2000 m jook­sus.

Mar­je Viir­mann tee­nis orien­tee­ru­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel lü­hi­ra­jal va­nu­se­k­las­sis N60 hõ­be­me­da­li.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red Georg Sa­lu­puu, Ru­ben Käärst, Mar­kus Alek­san­der Saar, Evar Saul, Mau­ro Erik Saar said au­hin­na­koh­ti Fil­ter tem­po­sõi­du sar­ja etap­pi­del. Ka­le­vi ve­lo­tuu­ril ol­di võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses tei­sed, Ru­ben Käärst sai 4. ja Mar­kus Alek­san­der Saar 7. ko­ha. Evar Saul oli Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel kri­tee­riu­mi­sõi­dus 9. gru­pi­sõi­dus 9. ja eral­dis­tar­dist sõi­dus 11. AND­RUS NILK

Eelmine artikkelKol­ga ten­ni­se­hall on müü­gis
Järgmine artikkelSuplusvee kvaliteedist