Spordiuudised

47
ANETT LIISA PARTS.

Aeg­vii­du koo­li õpi­la­ne Anett Lii­sa Parts või­tis veeb­rua­ri kes­kel Val­ge­ho­bu­se­mäel pee­tud Jaak Mae ka­ri­ka­võist­lus­tel 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te 3 km klas­si­ka­teh­ni­ka dis­tant­si ja lõ­pe­tas järg­mi­sel päe­val Ale­xe­la noor­te­sar­jas 1 km ühiss­tar­di­ga sõi­du tei­se­na. Veebrua­ri alguses tu­li Rei­mo Kaa­si­ku hoo­lea­lu­ne suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses Ees­ti noor­te­meist­riks 14aas­tas­te seas nii lü­hi­ra­jal kui ka ta­va­ra­jal, sel­le põh­jal pää­ses ta esin­da­ma Ees­ti koon­dist. Ta sai Kää­ri­kul pee­tud U17 va­nu­se­klas­si Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel sp­rin­dis 24. ja lü­hi­ra­jal 29. ko­ha ning kuu­lus U20 va­nu­sek­las­si maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel 8. ko­ha saa­nud võist­kon­da.

Raa­si­kul pee­tud Kal­ju Tii­gi mä­les­tus­võist­lus­tel ko­roo­na­män­gus esi­ne­sid kor­ral­da­ja, Pe­nin­gi klu­bi võist­kon­nad järg­mi­selt: 2. ko­ha sai esi­me­ne võist­kond koos­sei­sus Jev­ge­ni Põš­nõi, And­reas Link­vist, Mar­go Su­si ja Piia-Liis See­der, 3. ko­ha kol­mas võist­kond koos­sei­sus Gui­do Trees, Vam­bo­la Bak­hoff, Ur­ve Ree­tamm ja An­ne Gre­te Me­si­la­ne, kuuen­da ko­ha tei­ne võist­kond koos­sei­sus Kai­do Rek­ka­ro, Mar­gus Roos, Tiit Too­mik ja Ai­ri As­ton.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi lii­ge Evar Saul oli Kõr­ve­maal pee­tud Tal­lin­na ma­ra­to­ni 38 km dis­tant­sil kii­reim ku­ni 17aas­ta­ne noor­suu­sa­ta­ja ja ta­gas va­nu­sek­las­si esi­ko­ha ka Es­to­lop­pe­ti sar­ja kok­ku­võt­tes. Teis­te Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi pois­te ko­had Es­to­lop­pe­ti sar­ja lü­hi­ke­se dis­tant­si ül­dar­ves­tu­ses ku­ni 15aas­tas­te seas: 4. Ru­ben Käärst, 5. Mau­ro Erik Saar, 6. Mar­kus Alek­san­der Saar.

HC Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi kas­van­dik Ar­mi Pärt pa­nus­tas pü­ha­päe­val Root­si meist­ri­lii­gas ko­du­mees­kon­na HK Var­ber­gi 32:30 või­du­män­gus Ön­ne­reds SK üle kuus vä­ra­vat. Es­mas­päe­val kao­ta­ti Red­bergs­lids IK-le 19:33, Pärt vis­kas kolm vä­ra­vat.

 

Eelmine artikkelCovid-19 oht on suur
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit sai ka­heaas­ta­seks