SPORDIUUDISED

981

Raa­si­ku Jo­ker kao­tas 5. veeb­rua­ril hooa­jaeel­ses kont­roll­män­gus, Ees­ti Jalg­pal­li­lii­du si­se­hal­li ta­li­tur­nii­ril FC Flo­ra U19 mees­kon­na­le 2:3. Jo­ke­ri vä­ra­vad lõid Re­ne Lill ja Märt Tapp. Järg­mi­ne ta­li­tur­nii­ri mäng on 12. veeb­rua­ril esi­lii­ga Bs­se tõus­nud Kei­la JK vas­tu.

Saa­li­jalg­pal­li II lii­gas kao­tas Keh­ra Ani­ja Uni­ted 31. jaa­nua­ril võõr­sil 4:6 SK Kad­ri­na mees­kon­na­le. Keh­ra mees­kon­na ka­suks lõi kaks vä­ra­vat And­rei Kašu­ba, ühe Taa­vi Kaar­maa ja Alek­sandr Skaun. Keh­ra Ani­ja Uni­ted on 5 mees­kon­na seas 13 punk­ti­ga en­di­selt 3. ko­hal. Vii­ma­ne mäng on 12. veeb­rua­ril liid­ri, Nar­va Uni­ted II­ga.

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond kao­tas har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis 31. jaa­nua­ril Vo­lu­me De­sig­ni­le 2:3. Keh­ra mees­kon­na vä­ra­vad lõi Ar­nold Jär­ve­la ja Ja­nek Hin.

Kuu­sa­lu val­la korv­pal­li­meist­ri­võist­lus­te III voo­rus 4. veeb­rua­ril alis­tas A-alag­ru­pis Tal­linn­sa­lu Mees­te Var­ju­pai­ga 98:50 ning B-alag­ru­pis Val­la Idab­lokk 97:31 BC Tuub­li. A-alag­ru­pi või­tis Tal­linn­sa­lu võistkond BC Kiiu ja Mees­te Var­ju­pai­ga ees, B-alag­ru­pi Kol­ga võistkond Val­la Idab­lo­ki ja BC Tuu­bel ees. Esi­me­ses pool­fi­naa­lis koh­tu­vad Tal­linn­sa­lu ja Val­la Idab­lokk, tei­ses Kol­ga ja BC Kiiu. Nen­de män­gu­de võit­jad sel­gi­ta­vad fi­naa­lis, kes on val­la tä­na­vu­ne meis­ter.

5. veeb­rua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Ees­ti C-klas­si tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas Ats Soo­sa­lu pois­te 800 meet­ri jook­sus 4. ko­ha (2.35,22) ja Nils-Erik Möl­ler kuu­li­tõu­kes 3kg kuu­li­ga 6. ko­ha (9.65). Mõ­le­mad noor­me­hed tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis. Nen­de klu­bi­kaas­la­ne Gi­ze­la Gu­nin sai tü­tar­las­te 600 meet­ri jook­sus 6. ko­ha (1.57,01) ja Sig­rid Ee­sa­lu kuu­li­tõu­kes 2ki­lo­se kuu­li­ga 13. ko­ha (8.15).