Spor­di­toe­tu­si hak­kab ja­ga­ma Ani­ja Val­la Spor­di­maailm

1077

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil vo­li­ta­ti val­la­va­lit­sust sõl­mi­ma sih­ta­su­tu­se­ga Ani­ja Val­la Spor­di­maailm hal­dus­le­pin­gut, mil­le alu­sel hak­kab spor­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le ala­tes järg­mi­sest aas­tast val­laee­lar­vest toe­tu­si mää­ra­ma eral­da­ma sih­ta­su­tus, se­ni te­gi se­da val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon. Spor­di­maail­ma üle­san­ne on va­ja­du­sel ka toe­tu­se ta­ga­si­nõud­mi­ne ning kont­roll maks­tud toe­tus­te ka­su­ta­mi­se üle. Sih­ta­su­tu­sel tu­leb väl­ja töö­ta­da kord ja taot­lus­vor­mid, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se spor­di­te­ge­vu­seks toe­tust eral­da­ma. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma hak­kab li­saks Keh­ra spor­di­hoo­ne­le hal­da­ma ka Aeg­vii­dus aas­ta lõ­pus val­mi­vat spor­di­hoo­net.

Eelmine artikkelKahe val­la ühi­ne­mist tä­his­ta­ti Ani­ja Ei­de ja Aeg­vii­du Mat­ka­sel­li pul­ma­de­ga
Järgmine artikkelLok­sal on hel­ku­ri­puu