Sõnumitoojas 8. detsembril

410
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu ni­me­tas ame­tis­se uue val­la­va­lit­su­se;
 • Aru­kü­la las­teaia­rühm sai et­te­võ­te­te ja va­ne­ma­te abi­ga män­gu­ma­ja;
 • Aru­kü­la õpi­las­te koh­vik päl­vis aas­ta­te kee­le­teo tun­nus­tu­se;
 • Aru­kü­la kool või­tis Bosch Ees­ti kon­kur­si;
 • Rii­gi­tee­de sa­had lük­ka­vad lu­me pu­has­ta­tud kõn­ni­tee­le;
 • Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja AN­GE­LA MÄ­GER kut­sub jõu­lu­laa­da­le;
 • Pere­fir­ma Na­tu­ral Cha­ga Pil­la­pa­lust te­gi mus­tast päs­si­kust Ees­ti ühe pa­ri­ma joo­gi;
 • Vali­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na koos­töö­le­ping Ani­ja val­la juh­ti­mi­seks 2021–2025;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na jät­kab TER­JE KRAAN­VELT;
 • Küla­rah­vas asu­tas ran­na-ala kait­seks MTÜ An­di­nee­me Ran­nad;
 • Val­mis La­he­maa Rah­wa­muu­si­ku­te ka­heo­sa­li­ne CD-plaat „Lau­la-tant­si La­he­maa­ga“;
 • Kuu­sa­lu tei­ne pe­rearst lah­kub jaa­nua­rist;
 • Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi neli hõ­be­rin­na­mär­ki Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le;
 • Aren­dus­ko­ja Co­vi­di-voo­ru esi­ta­sid et­te­võt­ted vä­he taot­lu­si;
 • Ida-Har­ju jalg­pal­lik­lu­bi­de hooaeg pak­kus kaa­sae­la­mis­lus­ti.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 15. detsembril. 

Eelmine artikkelKait­se­mi­nis­tee­riu­mi neli hõ­be­rin­na­mär­ki Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa jõu­lu­maa kü­las­ta­jad osa­le­sid mõi­sap­rei­li jõu­lue­ten­du­ses