Sõnumitoojas 7. juulil.

241
 • Raa­si­ku ja Aeg­vii­du ÜVK tööd jää­vad toe­tu­se puu­du­sel oo­te­le;
 • Rät­la Kü­la­selts kor­ral­das Raa­si­kul vaim­se es­maa­bi krii­si­koo­li­tu­se;
 • Aru­kü­la ja Aeg­vii­du nai­sed esi­ne­sid üle-ees­ti­li­sel võim­le­mis­peol „Kin­gi­tus“;
 • Keh­ra muu­seu­mis ava­ti pü­si­näi­tus lin­na aja­loost;
 • Mee­päev tõi Ani­ja mõi­sa nii me­sin­dus­hu­vi­li­si kui ka uu­dis­ta­jaid;
 • Keh­ra päev tip­nes Ta­nel Pa­da­ri kont­ser­di­ga;
 • Ani­ja val­la pree­mia kuld­me­da­lis­ti­de­le;
 • Mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne Keh­ras;
 • Kuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi ja pee­ti ka sa­ri­ka­pi­du;
 • KuE­Li jät­kup­ro­jek­ti­na tu­li trü­kist täien­da­tud pa­ber­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas toe­tus­sum­mad 17 kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tu­se­le;
 • Koo­riü­hin­gu aas­tap­ree­mia Tor­mi­se-selt­si­le;
 • Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list lah­kub ame­tist;
 • Kol­ga ten­ni­se­hall on müü­gis;
 • TAA­VI ES­KO va­li­ti koo­riü­hin­gu au­liik­meks;
 • Kuu­sa­lu val­la tee­de­le must ka­te;
 • Koo­so­lek Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas päi­ke­se­par­gi tee­mal;
 • Hara re­ga­til osa­les ar­vu­kalt noo­ri pur­je­ta­jaid;
 • Maar­ja Kat­he­ri­ne Link kroo­ni­ti uju­mi­ses Ees­ti noor­te­meist­riks;
 • Aja­kir­ja­ni­kud avas­ta­sid Põh­ja-Ees­ti mait­se­te toi­du­piir­kon­da;
 • Har­ju­maa tä­nuü­ri­tus või­du­pü­hal;
 • KIK an­nab Har­ju­maa kesk­kon­na­ha­ri­du­se pro­jek­ti­de­le li­gi 584 000 eu­rot;
 • Vakt­si­nee­ri­mi­se sta­tis­ti­ka.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 14. juulil.

Eelmine artikkelTAA­VI ES­KO va­li­ti koo­riü­hin­gu au­liik­meks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se­tur­nii­ri esi­ko­had jäid ko­ju