Sõnumitoojas 5. oktoobril

264
 • Lahe­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht osa­les kon­ve­rent­si­del Pra­has ja Atee­nas;
 • KAI­SA KAI­SEL ja TRIIN JÕE­LEHT laul­sid Val­ge­jõel re­gi­lau­le;
 • Kunst­nik joo­nis­tas las­te­raa­ma­tus­se Kol­ga mõi­sa toa;
 • Val­la­va­lit­sus nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ra­ha ta­ga­si koh­tu­täi­tu­ri abil;
 • SIIM NURK ja AVO VEST on nüüd Kuusalu vallavolikogus;
 • Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud uu­rin­gu­te­ga Valk­la pae­ki­vi­maard­las;
 • KIRJAKAST: Kuu­sa­lu aja­loo­kon­ve­rents tu­le­kul;
 • Alavere kuivati labor määrab sööda- ja toiduvilja kvaliteeti;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu te­gi Rau­do­ja uue uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta komp­ro­mis­set­te­pa­ne­ku;
 • Val­d investeerib tu­le­val aas­tal Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­teesse;
 • Ani­ja val­las tõu­se­vad veetee­nu­se hin­nad;
 • Ani­jal toi­mus Ida-Har­ju 6 oma­va­lit­su­se ühisp­ro­jek­ti avaü­ri­tus;
 • Raa­si­ku val­la noor­te esin­da­jad käi­sid Hor­vaa­tias;
 • Kale­si põ­le­nud ma­ja lam­mu­ta­tak­se ok­toob­ri jook­sul;
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja lah­kus ame­tist;
 • Aru­kü­la koo­lis käi­sid Tšeh­hi koo­li­ju­hid;
 • Aru­kü­la võist­kond on Ees­ti ka­ri­ka­võit­ja 2022 D-va­nu­sek­las­sis.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 12. oktoobril.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te esin­da­jad käi­sid Hor­vaa­tias
Järgmine artikkelKehra muuseumis on TOOMAS TANNE kummaliste rataste näitus