Sõnumitoojas 5. mail

205
 • Wee­Rec osa­leb me­dit­sii­ni­lis­te mas­ki­de üm­ber­tööt­le­mi­se pi­lootp­ro­jek­tis;
 • Noor­te hu­vi­te­ge­vu­se riik­li­ku toe­tu­se jao­tus Kuu­sa­lu val­las;
 • EAS toe­tab tu­ris­mi­ aren­da­mist Ha­ra sa­da­mas ja La­he­maal;
 • Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu;
 • Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii 3 tuu­ri­le EHE mär­gis;
 • Ida-Har­ju me­si­ni­ke tal­gud Kol­ga mõi­sa­par­gis;
 • ULVI RAND va­li­ti ER­MÜ aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks;
 • Spor­di­ve­te­ran REIN KANE rõõ­mus­tab lii­ku­mi­se ja võist­lus­kaas­las­te üle;
 • Raa­si­ku val­la kruu­sa­teid höö­vel­da­tak­se tä­na­vu kolm kor­da;
 • Aru­kü­la las­teaed saab tä­na­vu juur­dee­hi­tu­se;
 • Raa­si­ku val­la kü­lad toe­ta­vad pro­jek­ti­põ­hist ra­has­ta­mist;
 • Raa­si­ku uus pe­rears­ti­kon­kurss;
 • Al­gas Pe­nin­gi-Tõ­hel­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­ne;
 • Keh­ra tu­ru­kaup­le­ja: „Meie kios­kid on sea­dus­li­kud.“;
 • Kui­das ka­su­ta­tak­se hu­vi­te­ge­vu­se riik­lik­ku toe­tust Ani­ja val­las;
 • ILME HAA­VA­LO Ani­ja val­last on se­tu­keel­sel vakt­si­nee­ri­misp­la­ka­til;
 • Rahvaalgatus Kehra roheala kaitseks;
 • Ani­ja val­la ka­la­me­hed te­gid MTÜ;
 • Talgud Anija, Raasiku ja Kuusalu vallas.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 12. mail.

Eelmine artikkelULVI RAND va­li­ti ER­MÜ aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha