Sõnumitoojas 5. augustil

577
 • Raa­si­ku val­la noo­ri ja ea­kaid kut­su­tak­se Ju­tu­ta­ja­te prog­ram­mi;
 • Raa­si­kul al­gas vee­tor­ni ka­tu­se re­mont;
 • Har­jus võib küt­ti­da 5 ka­ru;
 • Ani­ja mõis saab mood­sa­te la­hen­dus­te­ga pü­si­näi­tu­se;
 • Sood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je;
 • Ani­ja val­la tee­de re­mon­ti­jad va­li­tud;
 • Aeg­vii­du bus­si­pa­vil­jo­nist;
 • Anija vald ei saa riigilt Aeg­vii­du de­poo­hoo­net;
 • Vet­la neiu tun­neb end ka­ra­tes na­gu tei­ses ko­dus;
 • Mili­taar­pä­rand Suur­peal ja mu­jal Ha­ra la­he ää­res;
 • ANNA LIT­VI­NO­VA An­tark­ti­ka-lae­va maa­li­de näi­tus Vii­nis­tul;
 • Kesk­kon­naa­met an­dis loa tur­ba kae­van­da­mi­seks Rum­mu ra­bas;
 • Minis­tee­riu­mi töö­ta­jad tut­vu­sid Kuu­sa­lu TET-ma­ja­ga;
 • Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis jät­ku­vad ehi­tus­tööd;
 • EVAR SAUL oli ka­hel või­du­sõi­dul küm­nes;
 • SER­GO TREU­FELD ja IL­VARD EE­RIK­SOO ha­ri­vad t­ree­ner MAR­GUS KEER­MA töö­põl­du;
 • MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­võist­lus­tel püs­ti­ta­ti re­kor­deid.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 12. augustil.
Eelmine artikkelAni­ja mõis saab mood­sa­te la­hen­dus­te­ga pü­si­näi­tu­se
Järgmine artikkelNoortele kä­si­pal­lu­ritele neli medalit