Sõnumitoojas 31. märtsil

254
 • Kon­sul­tant soo­vi­tab võt­ta Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se töö­le kin­nis­va­ra­hal­du­rid;
 • Keh­ra ko­man­do uus pea­lik on TAI­VO LEP­PIK;
 • Keh­ra koo­li en­di­ne õpe­ta­ja UKU PRAKS pa­kub dis­tant­sõp­pe ajal abi;
 • Ani­ja val­la toe­tus mees­koo­ri­le;
 • Lok­sa linn ja Ani­ja vald on Co­vid-19 na­ka­tu­mis­näi­dult Ees­ti ti­pus;
 • SYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus las­teae­da­de osa­lus­ta­su koh­ta;
 • Märt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päev;
 • Endi­ne Kol­ga val­la­va­nem Ja­kob Kal­le – 125;
 • Raa­si­ku val­las las­te- ja pe­re­de ko­mis­jon;
 • Raa­si­ku/Mist­ra püüab Ees­ti meist­ri­lii­ga aut­sai­de­ri rol­list priiks;
 • Õpi­las­te­le ja­ga­ta­va­test toi­du­pak­ki­dest loo­bu­vad ük­si­kud pe­red;
 • Las­te­kait­se Lii­du ja­ga­ta­va­test sü­lear­vu­ti­test;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 7. aprillil.

Eelmine artikkelSYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil
Järgmine artikkelSpordiuudised