Sõnumitoojas 19. mail

201
 • Raa­si­ku las­teaed saab sü­gi­sel moo­dul­rüh­ma;
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­sus teeb hu­vi­ha­ri­du­se pro­jek­ti­kon­kur­si;
 • Aru­kü­la nai­sed har­ju­ta­vad üle-ees­ti­li­seks võim­le­mis­peoks;
 • Jetoil plaanib Arukülla tanklat;
 • Aru­kü­la Ra­dius tõusis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga lä­vele;
 • Keh­ra ela­ni­ke pe­tit­sioo­ni­le ro­hea­la kait­seks an­ti 185 all­kir­ja;
 • Ala­nud on Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de pai­gal­da­mi­ne;
 • Ani­jal tä­his­ta­ti kuld­no­ka-aas­tat;
 • Keh­ras tu­leb mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne;
 • Kol­ga koo­li Pind Kõr­va 2021 fes­ti­va­lil osa­le­vad 57 kuul­de­män­gu;
 • Sal­mis­tu on saa­nud sa­da­ma ehi­tu­se­ga se­ni­sest laie­ma lii­va­ran­na;
 • Kuu­sa­lu ki­ri­ku pü­ha­päe­va­ne or­ga­nist on pro­fes­sor AND­RES UI­BO;
 • Pudi­soo ela­nik SAND­RA HEI­DOV aval­das uue las­tea­raa­ma­tu;
 • Vaba­dus­sõ­ja au­sam­mas Kuu­sa­lus – 100;
 • Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon sai ju­hid;
 • KAT­RE KA­RU Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus;
 • La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päev;
 • Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­te töö­kor­ral­du­sest.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 26. mail.