SYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil

204

Lau­päe­vaks, 27. märt­siks re­gist­ree­ris end Keh­ras SYN­LA­BI mo­biil­ses tes­ti­mis­bus­sis ko­roo­nap­roo­vi and­ma 55 ini­mest, ko­ha­le läk­sid 50. Neist 29 inimese ko­roo­na­test osu­tus po­si­tiiv­seks. Ka­hel eel­mi­sel kor­ral käi­sid Keh­ras tes­ti and­mas 39 ini­mest, neist 12 olid na­ka­tu­nud. SYN­LA­BI tes­ti­mis­buss on Keh­ra koo­li­ma­ja ees taas nel­ja­päe­val, 1. ap­ril­lil sõl­tu­valt saa­te­kir­ja­de ar­vust aja­va­he­mi­kul kell 14-15.30. Proo­vi and­mi­seks on va­ja­lik pe­rears­ti saa­te­ki­ri.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li en­di­ne õpe­ta­ja UKU PRAKS pa­kub dis­tant­sõp­pe ajal abi
Järgmine artikkelSõnumitoojas 31. märtsil