Sõnumitoojas 3. novembril

321
 • Kiir­tes­tid olid Ida-Har­ju koo­li­des po­si­tiiv­sed ük­si­ku­tel õpi­las­tel;
 • Perears­tid: tõ­hus­tus­doo­si­de vas­tu on hu­vi suur;
 • Aren­dus­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le Co­vi­di-toe­tu­se­ga 174 240 eu­rot;
 • Mil­lal avab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Co­vid-meet­me taot­lus­voo­ru?
 • Ära­pa­ni­ja, kas sa pä­ri­selt ta­had sel­li­ses maail­mas ela­da?
 • Aru­kü­la kül­je al­la päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se tin­gi­mu­sed ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul;
 • Raa­si­ku vee­tor­ni re­mondist;
 • Ani­ja val­las saa­vad tu­le­val aas­tal mus­ta kat­te üle 5 ki­lo­meet­ri teid;
 • Kõr­ve­maa nai­sed tä­his­ta­sid põ­lis­loo­du­se päe­va päi­ke­se­tõu­su­mat­ka­ga;
 • Elus­ta­mi­sa­pa­raa­did Keh­ras ja Aeg­vii­dus;
 • Kehras oli noorte rokkfestival;
 • Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri juu­be­li­kont­sert on eda­si lü­ka­tud ke­va­des­se;
 • Kuu­sa­lu val­la uues või­mu­lii­dus on Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja OLEV LÕO­KE;
 • Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se le­ping aas­ta­teks 2021-2025;
 • Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid püüa­vad pje­des­taa­li­koh­ti.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. novembril.