Sõnumitoojas 3. märtsil

283
 • Koroo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on Ida-Har­jus pal­ju Ani­ja ja Raa­si­ku val­las;
 • Raa­si­ku val­la­va­nem käis tee­del li­be­dust tõr­ju­mas;
 • ILSE TUD­RE jääd­vus­tas Raa­si­ku piir­kon­na 800aas­ta­se aja­loo raa­ma­tus­se;
 • Aru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lu­ge­mis­võist­lus täis­kas­va­nui­le;
 • Pro­jek­ti­kon­kurss Raa­si­ku val­la noor­te­le;
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kond oo­tab töö­le ta­ga­si­si­det;
 • Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid an­ti üle Keh­ra lin­na­väl­ja­kul;
 • Keh­ra koo­li jä­re­le­val­vest;
 • AND­RUS NI­LISK: „Te­ge­le­me ava­li­ke bus­si­lii­ni­de uu­te ve­da­ja­te han­ge­te­ga.“;
 • Ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE;
 • Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend lõ­pe­tas ja jät­kab tei­ne kur­sus;
 • Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se uued hin­nad ning hil­jem tü­his­tas ot­su­se;
 • Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit sai ka­heaas­ta­seks;
 • Kol­ga jää­hal­li ui­su­dis­ko asen­da­tud su­vi­se Dis­ci-Dis­co­ga;
 • Kuu­sa­lu val­la toe­tus ki­ri­ku­te­le;
 • AIDI GER­DE TUISK ko­ha­neb His­paa­nias pro­fis­port­la­se elu­ga.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. märtsil.

Eelmine artikkelAni­ja val­la tee­ne­te­mär­gid an­ti üle Keh­ra lin­na­väl­ja­kul
Järgmine artikkelIda suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE